Co to jest seks terapeutyczny?

Seks terapeutyczny jest zazwyczaj procesem, w którym kontakt seksualny i intymność są wykorzystywane jako terapia terapeutyczna w przypadku różnych problemów emocjonalnych lub psychologicznych. Ten rodzaj praktyki może być jednak dość kontrowersyjny, zwłaszcza gdy jest stosowany przez terapeutę ze swoim klientem. Seksualność człowieka jest z pewnością ważnym elementem zdrowia psychicznego, chociaż sposób, w jaki seks może być wykorzystany do pomocy komuś, kto może mieć do czynienia z pewnymi problemami, jest dyskusyjny. Seks terapeutyczny może być używany w związku między małżonkami lub innymi osobami, w którym to przypadku jest często wykorzystywany przez jednego partnera, aby pomóc drugiemu.

Podstawową ideą seksu terapeutycznego jest to, że kontakty seksualne i aktywność seksualna mogą być zdrową i ważną częścią tożsamości i stabilności psychicznej wielu dorosłych. Szereg różnych problemów emocjonalnych i psychologicznych może zmienić popęd seksualny osoby; intymność i kontakt seksualny mogą być wykorzystywane odwrotnie, aby wpływać na różne problemy. Na przykład ktoś, kto cierpi na depresję, często doświadcza zmniejszonego popędu seksualnego i pragnienia fizycznego kontaktu z innymi. Jednak korzystanie z seksu terapeutycznego może wyzwalać uwalnianie różnych substancji chemicznych u osoby, które mogą aktywnie zwalczać inne zaburzenia równowagi chemicznej spowodowane depresją lub innymi stanami.
Jednym z głównych problemów niektórych osób z seksem terapeutycznym jest sposób, w jaki można go wykorzystać. Są terapeuci seksualni, którzy oferują swoje usługi klientom, wchodząc z nimi w interakcje poprzez stymulację seksualną i kontakt. Inni profesjonalni psychologowie, doradcy i terapeuci często uważają, że taki kontakt między profesjonalistą a klientem jest niewłaściwy i może być wykorzystany przez niektórych terapeutów, aby wykorzystać swoich klientów. Istnieją również argumenty niektórych prawodawców i przywódców religijnych, że ten rodzaj seksu terapeutycznego jest alternatywną formą prostytucji i powinien być podobnie uregulowany.

Poza tą kontrowersją istnieją jednak dowody wskazujące, że zdrowy związek seksualny i kontakt między kochającymi się partnerami jest ważny dla dobrego zdrowia psychicznego. W związku z tym seks terapeutyczny może być doświadczany w ramach ustalonego związku, aby pomóc jednej lub obu osobom w związku. Jeśli na przykład ktoś doznał przemocy fizycznej lub seksualnej jako dziecko, zastosowanie praktyk terapeutycznych w celu ustanowienia intymności i zaufania między tą osobą a partnerem może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju zdrowego związku. Seks terapeutyczny może być również pomocny, gdy ktoś przeszedł fizyczną zmianę, czy to w wyniku naturalnego starzenia się, czy w wyniku wypadku, i doświadcza trudności związanych z wizerunkiem swojego ciała i akceptacją takich zmian jako części swojej tożsamości seksualnej.