Co to jest siła sygnału?

Siła sygnału to pomiar, który wyraża jakość lub wartość określonego sygnału w pewnej odległości od jego źródła. Jest to często stosowane w telekomunikacji w odniesieniu do sygnałów sieci radiowej lub bezprzewodowej, za pośrednictwem sieci rozległej lub lokalnej. Zazwyczaj wskazuje pomiary numeryczne dotyczące siły sygnału w określonej lokalizacji, a sposób, w jaki te sygnały są mierzone, może się różnić. Siłę sygnału można również omówić w kategoriach silnego lub słabego sygnału w określonym obszarze.

Termin „siła sygnału” może być używany w odniesieniu do wielu różnych rodzajów sygnałów, chociaż zwykle wskazuje na wielkość jakiejś formy energii wykorzystywanej do przesyłania informacji. Na przykład audycje radiowe mogą być odbierane w różnych lokalizacjach w pewnym promieniu od źródła nadawanego sygnału. Maksymalny zasięg, w jakim audycja może być odbierana i słuchana przez osobę z odbiornikiem radiowym, zależy od siły sygnału. Lokalizacje bliżej źródła sygnału zwykle odbierają go silniej, podczas gdy bardziej odległe lokalizacje mogą odbierać tylko słaby sygnał.

Specjaliści w dziedzinie telekomunikacji i naukowcy badający energię i różne formy sygnałów często mierzą i oceniają siłę sygnału za pomocą wartości liczbowych. Te pomiary ilościowe wskazują siłę sygnału przy użyciu różnych skal, chociaż wyższa wartość zwykle wskazuje na silniejszy sygnał. Sygnały sieci bezprzewodowej i potężne transmisje stacji radiowych mogą być podobnie mierzone w decybelach (dB) lub w miliwatach (mW).

Jednak tego typu wartości zazwyczaj nie mają znaczenia dla większości klientów lub użytkowników sieci, dlatego siła sygnału jest często komunikowana w sposób ogólny w odniesieniu do wartości jakościowych. Oznacza to, że słowa takie jak „silny” i „słaby” są często używane do opisania siły sygnału. Siła sygnału jest często wyrażana w postaci „pasków” dla sygnałów telefonii bezprzewodowej. Opiera się to na interfejsie wizualnym w wielu telefonach, który wskazuje siłę sygnału za pomocą wielu pasków na ekranie.

Istnieje wiele różnych czynników, które mogą wpływać na siłę sygnału, w tym odległość od źródła sygnału i przeszkody środowiskowe. Ktoś może być w stanie odebrać sygnał telefonii bezprzewodowej tuż poza swoim domem, ale wejście do domu lub zejście na dół do piwnicy może zakłócić ten sygnał. Fale energetyczne wykorzystywane w telekomunikacji mogą być zazwyczaj zakłócane przez inne emisje lub sygnały, co oznacza, że ​​mogą wystąpić inne komplikacje dla sygnału w niektórych obszarach. Sprzęt budowlany lub różne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać sygnał i zmniejszać jego siłę.