Co to jest sprężarka tlenu?

Urządzenie, które wtłacza tlen (O2) do butli pod ciśnieniem, nazywa się kompresorem tlenu. Zbiorniki ze sprężonym tlenem są często używane przez pacjentów medycznych lub w środowiskach, w których poziom tlenu jest niezwykle niski, co zwiększa procent tlenu wdychanego przy każdym oddechu. Sprężarka służy do napełniania zbiorników, podczas gdy podobne urządzenie zwane „koncentratorem” jest również powszechne dla osób, które wymagają dodatkowego tlenu. Chociaż obie te jednostki wykonują podobne zadania, nie są takie same.

Tlen występuje naturalnie w atmosferze. Na poziomie morza około 21% powietrza to gaz O2, a 79% to azot. Zazwyczaj ten poziom tlenu jest wystarczający. Jednak niektórzy pacjenci medyczni mogą odczuwać duszność lub zawroty głowy. Dodatkowe źródło O2 może być użyte do zwiększenia ilości tlenu, który dostaje się do płuc.

W przeciwieństwie do koncentratora, który wymaga zasilania elektrycznego lub bateryjnego, kompresor tlenu umożliwia przechowywanie i używanie O2 bez konieczności korzystania ze źródła zasilania. Kompresor tlenu umożliwia pacjentowi napełnienie butli wysokociśnieniowej. Kontenery te są podobne do zbiorników z powietrzem używanych przez nurków podwodnych, ale są mniejsze i bardziej przenośne. Połączenie kompresora tlenu i butli daje ludziom swobodę wyjścia poza ograniczenia koncentratora z napędem elektrycznym.

Duża sprężarka tlenu często znajduje się w zakładzie opieki zdrowotnej lub szpitalu i może być używana do napełniania zbiorników O2 wielu różnych pacjentów. Małe sprężarki są również dostępne dla użytkowników domowych. Urządzenia te umożliwiają pacjentowi kompresję tlenu bez konieczności podróży do dedykowanego ośrodka. Dodatkowo kompresor domowy można łatwo przetransportować podczas podróży użytkownika.

Stosowanie kompresorów tlenu nie ogranicza się do opieki zdrowotnej. Wiele gałęzi przemysłu, w tym wojskowy, korzysta z kompresorów i przenośnych zbiorników O2. Samoloty są często wyposażone w sprężony tlen, aby zapobiec zaciemnieniu na dużych wysokościach. Kompresory służą również do napełniania butli z tlenem znajdujących się w rebreatherach. Te zaawansowane jednostki są używane przez podwodnych profesjonalistów do oddychania pod wodą bez emitowania bąbelków.

Chociaż sprężarki i zbiorniki O2 mają wiele zalet, mają również kilka wad. Wysokie stężenia przechowywanego tlenu mogą być niebezpieczne w przypadku obecności płomienia lub iskry. Z tego powodu koncentratory są czasami używane zamiast sprężonych butli w środowiskach niebezpiecznych.