Jakie są rodzaje przychodni?

Przychodnie są przeznaczone do rozwiązywania różnych problemów zdrowotnych, w tym leczenia bólu, leczenia chorób przewlekłych i opieki nad zdrowiem psychicznym. Poradnia ambulatoryjna może oferować edukację i leczenie diabetyków. Kliniki te zazwyczaj zatrudniają farmaceutów, doradców i innych pracowników służby zdrowia, którzy współpracują z lekarzami. Poradnie chorób zakaźnych przeznaczone są do leczenia pacjentów niewymagających opieki stacjonarnej w placówce medycznej.

Jednym z podrodzajów poradni chorób zakaźnych jest poradnia gruźlicy. Placówki te oferują poradnictwo, bezpośrednią opiekę medyczną, a także usługi apteczne. Inne kliniki chorób zakaźnych obejmują te dla pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS). Wiele z nich oferuje również grupy wsparcia, doradztwo i inne programy.

Wiele klinik pogotowia ratunkowego obsługuje pacjentów o niskich dochodach. Te kliniki zazwyczaj leczą ofiary wypadków ze złamaniami, oparzeniami i ranami. Oprócz usług ratunkowych dla dorosłych, wiele z tych klinik oferuje leczenie ambulatoryjne niemowląt i dzieci.

Podobnie poradnia dla kobiet w ciąży zapewnia opiekę nad ciążą w większości przypadków co pół miesiąca. Te kliniki ciążowe mogą również oferować porady dotyczące wsparcia i opcje dla samotnych matek. Tego typu kliniki mogą również udzielać porad kobietom w ciąży, które mają problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca lub nadciśnienie. Porady dotyczące diety można również uzyskać w poradni ciąży.

Kliniki fizjoterapeutyczne zapewniają rehabilitację pacjentom po urazach lub przewlekłych schorzeniach, takich jak porażenie mózgowe. Ambulatoryjna terapia zajęciowa może być również dostępna w poradniach rehabilitacyjnych. Wiele z tych przychodni oferuje programy ćwiczeń przy użyciu różnych urządzeń. Na przykład pacjent po złamaniu biodra może korzystać z bieżni, aby odzyskać siłę i mobilność. Pacjent z urazem barku często korzysta z ergometru na górną część ciała w klinice rehabilitacyjnej.

Poradnie zdrowia psychicznego świadczą usługi ambulatoryjne dla różnych rodzajów chorób psychicznych. Choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD), zaburzenia osobowości i zaburzenia odżywiania to niektóre schorzenia, które można leczyć w poradni zdrowia psychicznego.
Pacjenci zmagający się z przewlekłym bólem są często kierowani do przychodni, która oferuje porady, porady i praktyczne rozwiązania w zakresie radzenia sobie z bólem. Niektóre kliniki oferujące programy leczenia bólu zajmują się również leczeniem alternatywnym lub holistycznym. Kliniki te mogą zapewnić leczenie, które jest naturalne, bez użycia chemikaliów i leków. Inne metody holistycznego leczenia oferowane w tego typu klinikach mogą obejmować ćwiczenia relaksacyjne, techniki oddechowe i medytację.