Co to jest terapia inhalacyjna?

Terapia inhalacyjna to stosowanie środków wziewnych do leczenia chorób i stanów układu oddechowego. Celem terapii inhalacyjnej, znanej również jako terapia oddechowa, jest poprawa oddychania i czynności płuc w celu złagodzenia objawów przewlekłych problemów oddechowych, takich jak astma, zapalenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i rozedma. Terapię można również stosować w leczeniu powikłań oddechowych, które mogą wynikać z zawału serca i udaru mózgu. Leczenie na ogół jest prowadzone przez specjalistów, zwanych terapeutami wziewnymi, którzy pracują w izbach przyjęć, oddziałach intensywnej terapii (OIOM) i oddziałach chirurgicznych. Niektóre popularne rodzaje terapii wziewnej obejmują tlenoterapię, wentylację mechaniczną, spirometrię motywacyjną, nebulizację i ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP).

Zlecona forma terapii inhalacyjnej zależy zwykle od rodzaju i stadium choroby układu oddechowego. Terapia tlenowa jest zwykle przepisywana pacjentom w późniejszych stadiach POChP, ponieważ wskazany jest spadek tlenu we krwi. Pacjentowi zwykle podaje się tlen przez zgłębnik nosowy lub maskę, dlatego w wielu przypadkach zabieg można przeprowadzić w domu. Ten rodzaj terapii może być również skuteczny w leczeniu problemów oddechowych związanych z przewlekłą zastoinową niewydolnością serca, mukowiscydozą i innymi chorobami płuc.

W przypadku skrajnych zaburzeń oddechowych często stosuje się wentylację mechaniczną. Rurka jest wprowadzana do pacjenta, zwykle przez usta, a respirator przejmuje normalną funkcję oddychania. Terapia jest zwykle stosowana jako środek krótkoterminowy, ale w niektórych przypadkach ten rodzaj terapii inhalacyjnej jest stosowany długoterminowo w leczeniu chorób przewlekłych.

Pacjentom, którzy przeszli operację klatki piersiowej lub górnej części brzucha, często przepisuje się spirometrię motywacyjną, która jest terapią wziewną, która ma symulować naturalne ziewanie i wzdychanie. Ta metoda uczy pacjentów powolnych, głębokich oddechów. Urządzenie zwane spirometrem służy do pomiaru funkcji oddechowej i dostarcza informacji zwrotnej pacjentowi, gdy jego funkcja oddechowa spełnia określoną częstość i tempo.

Dla pacjentów z bezdechem sennym CPAP jest zwykle najskuteczniejszą terapią wziewną, ponieważ zapewnia stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, które zapobiega zapadaniu się górnych dróg oddechowych. Pacjentowi zwykle zakładana jest maska, a następnie dozowany jest nawilżony tlen. Ta metoda zazwyczaj umożliwia pacjentowi oddychanie bez przeszkód.

Chorzy na astmę stosują najbardziej znany rodzaj terapii inhalacyjnej — nebulizację. Nebulizator lub inhalator służy do podawania pacjentowi odparowywanych leków, które pomagają otworzyć drogi oddechowe. Ze względu na swój przenośny charakter nebulizator jest najczęściej używany w leczeniu domowym i umożliwia wielu pacjentom kontrolowanie astmy w drodze.

Terapeuci wziewni nie są technicznie lekarzami, ale ich leczenie ma często kluczowe znaczenie dla pacjentów z problemami z oddychaniem. Początkowo terapeuci inhalacyjni otrzymywali szkolenie w miejscu pracy; w dzisiejszych czasach większość z nich ma wykształcenie wyższe. Niektórzy terapeuci inhalacyjni mają nawet tytuł magistra i uczestniczą w programach kształcenia ustawicznego, aby utrzymać aktualną wiedzę na temat terapii inhalacyjnych.