Co to jest terapia systemami rodzinnymi?

Terapia systemowa rodzin to podejście do psychoterapii, które angażuje całą rodzinę w leczenie, bez względu na to, czy problem, który sprowadził kogoś na psychoterapię, jest postrzegany jako problem indywidualny czy rodzinny. Znana również jako terapia rodzinna, terapia systemami rodzinnymi jest szeroko stosowana na całym świecie i istnieje wiele podejść, które można zastosować do tego rodzaju terapii, od klasycznego podejścia psychoterapeutycznego po terapię opartą na duchu, która integruje przekonania religijne, takich jak chrześcijańska terapia rodzinna.

Ideą terapii systemów rodzinnych jest to, że ludzie nie znajdują się w próżni, a leczenie jednostek bez uwzględnienia ich otoczenia nie będzie korzystne na dłuższą metę. Angażując całą rodzinę, terapeuta może zrozumieć dynamikę w życiu klienta, przyglądając się relacjom między członkami rodziny, postawom rodzinnym i sposobom, w jakie członkowie rodziny wchodzą ze sobą w interakcje. Korzystając z tych informacji, terapeuta może współpracować z klientem lub klientami w celu rozwiązania problemów psychologicznych.

Niektórzy terapeuci systemów rodzinnych koncentrują się na leczeniu rodziny nuklearnej, zajmując się rodzicami i dziećmi. Inni mają szerszy pogląd na „rodzinę” i mogą obejmować innych członków rodziny wraz z bliskimi przyjaciółmi, którzy są jak członkowie rodziny, nawet jeśli nie są spokrewnieni. Terapia systemami rodzinnymi może być również stosowana w przypadku nietradycyjnych rodzin, a także par lub osób w bardziej złożonych relacjach emocjonalnych.

Terapeuta systemów rodzinnych zazwyczaj spotyka się z poszczególnymi osobami i grupą w różnym czasie. Indywidualne spotkania pozwalają terapeucie na nawiązanie kontaktu z każdym członkiem grupy rodzinnej lub związku, poznanie konkretnych problemów i zidentyfikowanie obszarów zainteresowania. Spotkania grupowe są okazją do prowadzenia mediacyjnej dyskusji, zobaczenia dynamiki w pracy oraz zgłębienia tematów poruszanych w terapii indywidualnej. Niektórzy terapeuci mogą odwiedzać dom, aby zobaczyć dynamikę rodziny w pracy w swoim naturalnym środowisku, podczas gdy inni wolą pozostać w biurze, zachowując więcej granic zawodowych.

Chociaż ludzie mogą myśleć o trudnej młodzieży jako o oczywistym zastosowaniu terapii systemów rodzinnych, ten rodzaj terapii może również pomóc w innych rodzajach problemów psychologicznych, które mogą pojawić się u poszczególnych osób i rodzin. Może być również zintegrowany z innymi rodzajami terapii. Na przykład, jeśli ktoś w rodzinie ma zaburzenia odżywiania, terapia systemów rodzinnych może nauczyć członków rodziny, jak być wspierającym i zbadać dynamikę rodziny, która mogła przyczynić się do zaburzeń odżywiania, podczas gdy członek rodziny z zaburzeniami odżywiania jest leczony. Terapia systemami rodzinnymi może być wykorzystywana do rozwiązywania problemów emocjonalnych między parami, pomagania rodzinom w przystosowaniu się do nowych członków lub utraty członka, a także w celu pomocy rodzinom jako całości w rozwoju emocjonalnym.