Co to jest terapia systemowa?

W leczeniu psychologicznym terapia systemowa odnosi się do rodzaju terapii stosowanej dla dwóch lub więcej osób w celu rozwiązania problemu. Jest to termin psychologiczny odnoszący się do terapii rodzinnej, choć nie ogranicza się do rodzin. Każda grupa może skorzystać z tej terapii, która może zaoferować łatwiejsze rozwiązania problemów grupowych, ponieważ terapia systemowa nie obejmuje psychoanalizy ani indywidualnego doradztwa. Głównym celem jest omówienie całości problemu, a nie konkretnego problemu. Gdy grupie proponuje się rozwiązanie, można je również zastosować do innych problemów.

Jeśli potrzebna jest pomoc psychologiczna, dana osoba może otrzymać wiele opcji leczenia. Opcje te zazwyczaj opierają się na ocenie i diagnozie problemu. W tym czasie można zbadać pewne zachowania, motywacje i przeszłe doświadczenia. W przypadku terapii systemowej rozwiązanie można znaleźć poprzez ustalenie, co jest najlepsze dla grupy jako całości, a osobiste relacje nie będą brać pod uwagę rozwiązania. Nazywa się to coachingiem systemowym.

Jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów, można przyjąć kreatywne podejście. Terapeuta zajmujący się konkretną grupą może nie próbować rozwiązać problemu. Zamiast tego może próbować pozwolić grupie znaleźć własne rozwiązania, wprowadzając różne scenariusze i pomysły. Terapia systemowa daje grupie kontrolę nad problemami, pozwalając członkom grupy na samodzielne znalezienie realnych rozwiązań. Te rozwiązania mogą być wykorzystane w przyszłości, zwłaszcza jeśli będą skuteczne.

Codzienne interakcje w domu lub miejscu pracy mogą być bardziej produktywne dzięki zastosowaniu terapii systemowej. Poszczególne działania nie będą już miały wpływu na całą grupę, ponieważ mogą istnieć określone zasady lub przepisy, które zabraniają takich działań. Na przykład, jeśli w grupie pojawia się problem, ponieważ jedna lub więcej osób nie nadąża z pracą, wówczas można wprowadzić konkretną ogólną regulację uwzględniającą oczekiwania związane z pracą. Eliminuje to wszelkie spowolnienia i jest najlepszym rozwiązaniem dla całej grupy. Eliminuje również problemy, które mogą pojawić się w przyszłości.

Można również zbadać całe zachowania grupowe. Kiedy grupa reaguje negatywnie na problem, może to spowodować wiele problemów. Rozwiązaniem w tym przypadku może być próba zmiany pewnych wzorców zachowań. Zajmowanie się wzorcami zamiast pojedynczych osób może pomóc w szybszych zmianach, ponieważ nikt nie ponosi winy za zachowania innych. Opracowując nowe sposoby rozwiązywania wzorców i wprowadzając zmiany, grupa będzie w stanie rozwiązać inne problemy przy użyciu tych samych formuł.