Co to jest terapia wspomagana przez konie?

Terapia wspomagana przez konie lub hipoterapia to rodzaj terapii, która włącza konie w proces leczenia. Jest stosowany w różnych dziedzinach terapii; konie mogą pomóc ludziom z problemami fizycznymi, problemami z mową, problemami behawioralnymi, problemami emocjonalnymi i innymi niepełnosprawnościami. Terapeutyczne programy jazdy konnej można znaleźć na całym świecie, a większość ośrodków terapii wspomaganej końmi ma szczególny nacisk. Absolwenci takich programów często wyrażają uznanie dla procesu, przypisując swojej terapii późniejsze osiągnięcia.

Badania sugerują, że ludzie odnoszą korzyści z regularnego kontaktu ze zwierzętami, a wiele różnych gatunków, od kurczaków po słonie, jest wykorzystywanych w programach terapeutycznych. Wielu ludzi ma szczególnie wyjątkowy i intymny związek z koniem, dzięki długiemu związkowi ludzi i koni. Konie symbolizują wolność dla wielu ludzi, a wielu jeźdźców twierdzi, że mają głębokie więzi ze swoimi zwierzętami; Terapia wspomagana przez konie wykorzystuje więź między ludźmi i końmi dla obopólnych korzyści.

W fizjoterapii pacjenci rozwijają grupy mięśniowe, jeżdżąc konno. Gdy nabierają pewności siebie i doświadczenia, mogą reagować na subtelne zmiany w ruchu konia, rozwijając mięśnie tułowia, rozszerzając zakres ruchu i zwiększając ogólną pewność siebie. Hipoterapię mogą również stosować logopedzi, zwłaszcza w przypadku zaburzeń komunikacji z komponentem behawioralnym.

Wiele programów terapii wspomaganej przez konie koncentruje się na problemach behawioralnych. Konie mogą służyć jako cichy pośrednik, działając jako nauczyciel w ułatwianych ćwiczeniach, zarówno w grupie, jak i samodzielnie. Na przykład grupa skazanych może zostać poproszona o rozwiązanie problemu związanego z koniem, na przykład nauczenie go wykonywania serii skoków. Podczas sesji członkowie grupy uczą się komunikować ze sobą i współpracować.

Konie są również wykorzystywane w terapii zajęciowej, pomagając ludziom rozwijać umiejętności, które pomogą im w późniejszym życiu. Terapia wspomagana przez konie może pomóc ludziom komunikować się, rozwijać umiejętności motoryczne, nauczyć się podchodzić do problemów w nowy sposób oraz może sprzyjać zrozumieniu i współczuciu różnym ludziom i zwierzętom. Możesz również zobaczyć terapię wspomaganą przez konie w programach, które mają na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i problematycznym nastolatkom, pomagając im zwiększyć pewność siebie we wspierającym, przyjaznym środowisku.

Konie wykorzystywane w terapii wspomaganej przez konie przechodzą specjalne szkolenie i zazwyczaj poddawane są serii szeroko zakrojonych testów, aby upewnić się, że są odpowiednie do pracy. Dobry koń terapeutyczny jest niezwykle cierpliwy i spokojny, potrafi radzić sobie z różnymi osobami i sytuacjami.