Co to jest torbiel zębopochodna?

Torbiel zębopochodna to związany z błoną worek, który może być pusty lub wypełniony lepką substancją lub płynem. Błona tego typu torbieli pochodzi z komórek nabłonka wytwarzających zęby. Istnieje około sześciu różnych typów tych torbieli. Nazewnictwo i opisy różnych typów torbieli zębopochodnych mogą być bardzo zróżnicowane. Większość z tych torbieli leczy się chirurgicznie.

Najczęstszym typem torbieli zębopochodnej jest torbiel okołowierzchołkowa lub korzeniowa. Ten typ torbieli powstaje, gdy zawartość martwego i próchnącego zęba przedostaje się do tkanki u podstawy zęba. Tkanka w stanie zapalnym stymuluje wzrost resztkowych komórek nabłonka embrionalnego i ostatecznie prowadzi do powstania torbieli. Usunięcie martwego zęba zwykle powoduje reabsorpcję torbieli okołowierzchołkowych, ale gdy tak się nie dzieje, torbiel należy usunąć chirurgicznie i poddać przeglądowi patologicznemu.

Torbiele zębopochodne są drugim najczęstszym typem torbieli zębopochodnych. Te torbiele rozwijają się w jamie zęba, który nie wyrwał się z dziąsła. Bardzo podobnym typem torbieli jest guz zębopochodny keratocysty, znany również jako torbiel pierwotna, który tworzy się, gdy tkanka wewnątrz pęcherzyka zębowego nie rozwija się w ząb i zamiast tego wytwarza torbiel.

Kiedy torbiel tworzy się w pobliżu podstawy zęba trzonowego, który tylko częściowo wyrwał się z dziąsła, nazywana jest torbielą przyzębia. Torbiele Gorlina, zwane również zwapniającymi torbielami zębopochodnymi, zwykle tworzą się w przedniej części żuchwy i często są związane z zatrzymanym zębem. Gruczołowa torbiel zębopochodna to niezwykle izolowana torbiel znajdująca się w żuchwie.

Wszystkie te typy torbieli są zwykle wykrywane podczas rutynowej corocznej oceny radiologicznej zębów w gabinecie dentystycznym. Można je również wykryć, gdy przyczyna niewyrżniętego zęba zostanie zbadana przez dentystę. Czasami torbiel zębopochodna powoduje niewielki ból lub dyskomfort, który prowadzi pacjenta do wizyty u dentysty.

Typowym leczeniem tego typu torbieli jest obserwowanie wzrostu torbieli, aby upewnić się, że nie powoduje przemieszczenia sąsiednich zębów. Jeśli wielkość torbieli zagraża zdrowiu jamy ustnej, należy ją usunąć chirurgicznie i przeprowadzić badanie patologiczne na tkance, aby mieć pewność, że diagnoza jest prawidłowa. Podczas wycinania torbieli ważne jest, aby usunąć całą tkankę torbielowatą, aby torbiel nie odrosła. Dokładne notatki dotyczące dokładnej lokalizacji torbieli powinny być przechowywane w dokumentacji pacjenta, aby obszar ten mógł być okresowo przeglądany pod kątem jakichkolwiek oznak wzrostu torbieli.