Co to jest udar ostry?

Ostry udar to potencjalnie zagrażające życiu zdarzenie naczyniowo-mózgowe, w którym mózg jest czasowo pozbawiony tlenu. Naznaczony chwilowym zakłóceniem przepływu krwi, ostry udar wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, a nieleczony może spowodować trwałe kalectwo lub śmierć. Leczenie, ogólnie związane z niedrożnością tętnic, zależy od przyczyny udaru i zwykle obejmuje początkowe podanie leku w celu ustabilizowania stanu pacjenta. Późniejsze leczenie ostrego udaru mózgu może wymagać zabiegów chirurgicznych w celu zmniejszenia szansy na nawrót udaru.

Wstępną diagnozę ostrego udaru mózgu określa kilka testów diagnostycznych. Ocena funkcji neurologicznych jest zwykle przeprowadzana w celu oceny zdolności czuciowych, motorycznych i poznawczych danej osoby. Wstępna ocena fizyczna na ogół wymaga badań obrazowych, w tym tomografii komputerowej (CT) mózgu w celu ustalenia pochodzenia udaru i potwierdzenia diagnozy. Dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak echokardiogram i USG tętnicy szyjnej, mogą być wykonane w celu oceny stopnia zwężenia tętnic lub innych potencjalnych, sprzyjających czynników.

Kilka sytuacji może przyczynić się do wystąpienia udaru. Blokada, która przemieszcza się do mózgu lub tworzy się w tętnicy szyjnej, zwana odpowiednio zatorem lub zakrzepicą, może upośledzać przepływ krwi, powodując ostry udar niedokrwienny. Krwawienie w mózgu lub krwotok może również spowodować ostry udar. W zależności od umiejscowienia i nasilenia krwawienia, udar krwotoczny może być pochodzenia tętniakowego lub wynikać z przewlekłego nadciśnienia tętniczego.

Otyłość i siedzący tryb życia znacznie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia ostrego udaru mózgu. Osoby, u których zdiagnozowano pewne przewlekłe schorzenia, takie jak cukrzyca i nadciśnienie, często uważa się za osoby o podwyższonym ryzyku udaru, znanego również jako udar naczyniowy mózgu. Angażowanie się w ryzykowne lub niezdrowe zachowania, które sprzyjają zwężeniu tętnic, takie jak palenie, może również przyczynić się do okoliczności prowadzących do udaru mózgu.

Objawy udaru mózgu mają zwykle wzór, ale mogą się różnić pod względem nasilenia i czasu trwania. Niektóre osoby nagle rozwijają upośledzone zdolności motoryczne, koordynację i funkcje poznawcze. Często ostry udar powoduje również jednostronne osłabienie lub paraliż kończyn, co oznacza, że ​​jedna strona ciała traci funkcję. Czas trwania i nasilenie udaru zwykle określa, czy występuje czasowa czy trwała niepełnosprawność.

Ostry udar niedokrwienny często wymaga stosowania leków doustnych i dożylnych, mających na celu złagodzenie zwężenia naczyń krwionośnych i rozrzedzenie krwi. Operacja, w tym angioplastyka tętnic szyjnych, może być wykonana w celu usunięcia blokady tętniczej odpowiedzialnej za przerwany przepływ krwi. Jeśli udar jest krwotoczny, zwykle konieczne jest bardziej intensywne leczenie w celu zmniejszenia obrzęku i zminimalizowania krwawienia, w tym neurochirurgia w celu naprawy uszkodzonego naczynia.
Czas trwania i przebieg rehabilitacji i powrotu do zdrowia po udarze mózgu jest całkowicie uzależniony od umiejscowienia i nasilenia ostrego udaru mózgu. Jeśli incydent mózgowo-naczyniowy był poważny, osoba mogła trwale utracić niektóre funkcje systemu, takie jak zdolność do samodzielnego poruszania się. Niektóre osoby mogą wymagać terapii w celu przywrócenia użytkowania, siły i funkcji dotkniętym obszarom. Podczas opracowywania kompleksowego programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb rehabilitacyjnych bierze się pod uwagę kilka czynników, w tym ogólny stan zdrowia i wiek.