Co to jest umowa wykonawcza?

Umowa egzekucyjna to umowa prawna charakteryzująca się zobowiązaniami, które nie zostały jeszcze wykonane przez jedną lub więcej stron umowy. Prostym przykładem umowy wykonawczej jest umowa najmu. Wynajmujący jest zobowiązany do udostępnienia lokalu do najmu, a osoba wynajmująca lokal musi w dalszym ciągu uiszczać opłaty czynszowe. Jeśli jedna ze stron przestanie działać, jest to naruszenie umowy, a druga strona może mieć podstawy do wniesienia pozwu. W przypadkach, w których obie strony mają niewykonane zobowiązania, naruszenie przez jedną ze stron może umożliwić drugiej stronie naruszenie bez kary.

Wiele umów ma charakter wykonawczy. Umowy egzekucyjne nabierają szczególnego znaczenia w trakcie postępowania upadłościowego i to w tym kontekście najczęściej mówi się o tego typu umowach. Ważne jest, aby osoby ogłaszające upadłość, a także wierzyciele, rozumieli, w jaki sposób umowy egzekucyjne są zaangażowane w postępowanie upadłościowe. W przypadku dłużników, którzy nie są pewni swoich zobowiązań, pomoc może udzielić prawnik ds. upadłości lub księgowy.

W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciele są zobowiązani do kontynuowania wykonywania swojej części umów egzekucyjnych do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. W trakcie postępowania upadłościowego dłużnik podejmuje decyzję o przejęciu lub odrzuceniu umowy. Jeżeli dłużnik przejmie umowę, umowa i związane z nią zobowiązania przetrwają przez cały okres upadłości, a dłużnik musi wypełnić lub „wyleczyć” umowę. Dla wierzyciela jest to dobra wiadomość, bo oznacza, że ​​dług zostanie naprawiony, a także dobra wiadomość dla dłużnika, któremu nadal będą przysługiwały wszelkie świadczenia, jakie wykonuje wierzyciel.

Odrzucając umowę wykonawczą w toku postępowania upadłościowego, dłużnik wskazuje, że zamierza naruszyć umowę. Naruszenie pozwala wierzycielowi dochodzić odszkodowania, ale te odszkodowania są formą niezabezpieczonego długu, co oznacza, że ​​wierzyciel musi czekać w kolejce za innymi wierzycielami. Odrzucenie umowy wykonawczej zwalnia również wierzyciela z wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, co może stanowić korzyść, gdyby wierzyciel miał środki związane z umową, które może teraz zastosować gdzie indziej.

Podobnie jak w przypadku każdej umowy prawnej, umowa egzekucyjna powinna być dokładnie zbadana, aby znaleźć ukryte niespodzianki, które mogą powodować problemy w przyszłości. Obie strony powinny upewnić się, że rozumieją swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Jeśli trzeba wysunąć roszczenie przeciwko takiej umowie, dogłębna znajomość warunków może być bardzo ważna dla pomyślnego załatwienia sprawy.