Co to jest uzdrawiająca joga?

Uzdrawiająca joga to każdy rodzaj ćwiczeń jogi podejmowanych w celu ułatwienia lub wsparcia przywrócenia zdrowia ciała i/lub umysłu. Istnieje wiele różnych szkół jogi, a techniki z każdej z nich mogą być stosowane jako metody leczenia. Instruktorzy jogi często prowadzą zajęcia z uzdrawiania jogi, prowadząc praktykujących przez serię póz, które mają na celu zaradzenie ogólnym problemom zdrowotnym.

Terapeutyczne praktyki jogi mogą pomóc organizmowi w naprawie i wywołać wrodzone procesy samoleczenia. Praktyki mogą być wykonywane samodzielnie lub w połączeniu z innymi terapiami głównego nurtu lub alternatywnymi, w zależności od stanu i preferencji praktykującego. Warunki często poprawiane przez uzdrawiającą jogę obejmują uzależnienia, astmę i choroby skóry.

Ta metoda ćwiczeń uzdrawiających może również przynieść korzyści umysłowi. Badania wykazały, że joga zmniejsza tętno, relaksuje umysł, obniża ciśnienie krwi i reguluje aktywność fal mózgowych. Długofalowe efekty leczniczej terapii jogą są obfite; Obejmują one zmniejszenie poziomu stresu i lęku oraz zdrowszą pracę mózgu.

Używanie jogi do leczenia polega na określeniu właściwych pozycji i postaw, które działają w połączeniu z konkretnym stanem praktykującego. Na przykład, jeśli praktykujący zmaga się z wysokim poziomem niepokoju, z wielką korzyścią można zastosować bardziej relaksujące pozycje, takie jak pozycja trupa. Jeśli dana osoba ma problemy z dolnym grzbietem, postawy, które odnoszą się do tego obszaru, bezpośrednio lub pośrednio, mogą pomóc uwolnić napięcie, umożliwić swobodniejszy przepływ krwi i przynieść mentalną świadomość dotkniętego obszaru.

Uzdrawiająca joga jest głównie uważana za leczenie ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia praktykującego. Zarówno w społecznościach zajmujących się jogą, jak i medycyną, ciało jest postrzegane jako rozległa, wzajemnie połączona sieć systemów, które współpracują ze sobą. Pozycje jogi w celu uzdrawiania zwykle honorują ten punkt widzenia i zachęcają do korzystania z jogi dla ogólnej korzyści dla zdrowia praktykującego.

Istnieją jednak książki i zajęcia jogi nastawione na określone warunki. Zasoby te nadal koncentrują się na ciele jako całości, ale nauczane pozy skupiają się na leczeniu zidentyfikowanego stanu. Praktycy często mogą znaleźć instrukcje jogi uzdrawiania w przypadku tak różnych stanów, jak depresja, ciąża i skolioza.
Ruchy jogi uzdrawiania tradycyjnie idą w parze z innymi alternatywnymi metodami uzdrawiania. Cicha medytacja jest głównym elementem prawidłowej praktyki jogi, a koncentracja umysłu i świadomości przynoszą ogromne korzyści zarówno ciału, jak i umysłowi. Inne metody leczenia stosowane w jodze mogą obejmować ćwiczenia wizualizacyjne, techniki świadomego oddychania i medytacje prowadzone przez instruktora.