Co to jest zaimek przyimkowy?

Mówiąc prościej, zaimek przyimkowy jest specyficznym rodzajem zaimka wymaganego, jeśli jest dopełnieniem przyimka. Przyimki to części mowy, które inicjują frazę, która wyraża związek między dwoma słowami. W języku angielskim około, powyżej i w poprzek to tylko trzy spośród około stu przyimków. Wszystkie wyrażenia przyimkowe muszą zawierać rzeczownik będący przedmiotem przyimka. Kiedy ten rzeczownik jest zaimkiem, nazywa się go zaimkiem przyimkowym.

W zdaniu „Ona pocałowała go w policzek”, słowo na jest przyimkiem. Rzeczownik policzek jest przedmiotem tego przyimka, łącząc go z czasownikiem „pocałowany”. Pytanie dotyczące relacji brzmi: gdzie się pocałowała. Przyimki są uniwersalnymi słowami obecnymi prawdopodobnie w każdym języku świata. Relacje opisywane słowami „z” i „dla” mają kluczowe znaczenie dla opisu ludzkiego doświadczenia społecznego.

Zaimek to rodzajowe słowo zastępcze używane zamiast rzeczownika. Przypuszczalnie kobieta w przykładowym zdaniu w poprzednim akapicie ma imię własne, a jego miejsce zajmuje zaimek, który ona zastępuje. To samo dotyczy zaimka go. Oba odnoszą się do ludzi i dlatego nazywane są zaimkami osobowymi. Reprezentują również dwa specyficzne typy zaimków osobowych w języku angielskim — subiektywny i obiektywny.

– Pocałowała go w policzek. Jest podmiotem zdania. „On” jest przedmiotem czasownika „pocałował”, a zatem zaimek musi zostać zmieniony na jego przedmiotową formę. Zaimki osobowe to „ja” dla pierwszej osoby, „ty” dla drugiej osoby i „on” dla trzeciej osoby. Zaimki w liczbie mnogiej istnieją dla każdego przypadku, np. „my” dla pierwszej osoby, a zaimki z podziałem na płeć są powszechne w wielu językach świata.

Wszystkie powyższe zaimki mają swoją obiektywną formę, na przykład „nas” dla pierwszej osoby liczby mnogiej. W języku angielskim zaimek obiektywny jest identyczną formą zaimka przyimkowego. „Ona tańczyła z nim”. O ile on jest przedmiotem przyimka z, ten zaimek przyimkowy musi przybrać formę obiektywną. Oprócz zaimków osobowych istnieje jeden wyjątkowy zaimek pytający — who — który również ma formę obiektywną — who.

W przeciwieństwie do angielskiego istnieją inne języki, które mają wiele różnych form zaimków, zależnych od ich użycia gramatycznego. Może to obejmować oddzielną formę bycia bezpośrednim dopełnieniem czasownika lub dopełnieniem przyimka. Hiszpański i portugalski to dwa przykłady. Niektóre języki, takie jak arabski, używają odmienionych przyimków, zasadniczo skracając przyimek i łącząc go z zaimkiem przyimkowym w jedno złożone słowo. Inne języki mogą mieć nawet zupełnie różne formy tego samego zaimka, gdy jest on dopełnieniem niektórych bardziej powszechnych przyimków, takich jak od, w i z.