Co to jest zgodność z przepisami?

Zgodność z przepisami to stopień, w jakim firma przestrzega przepisów, które kierują działalnością. Termin ten może odnosić się do wielu różnych obszarów przemysłu i handlu, w tym przepisów bezpieczeństwa, praktyk zatrudniania, sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wiele firm tworzy programy, takie jak audyt wewnętrzny, kontrole bezpieczeństwa i różnego rodzaju testy, aby zapewnić ich zgodność z obowiązującymi przepisami.

Niektóre kwestie, które wymagają zgodności z przepisami, dotyczą dynamiki pracodawcy/pracownika. Niedyskryminacyjne zasady zatrudniania, urlopy rodzinne, poziomy płac, dozwolone godziny pracy i ograniczenia dotyczące zatrudniania nieletnich mogą być wynikiem zgodności z przepisami. Przepisy te często wynikają z ustawodawstwa rządowego, ale mogą również pochodzić z pracy lub związków zawodowych. Jeśli firma nie przestrzega narzuconych przepisów w stosunku do swoich pracowników, naraża się na pozwy cywilne i strajki.

Utrzymanie zgodności z przepisami w przemyśle często wiąże się z warunkami pracy i procedurami bezpieczeństwa. Przepisy te mogą określać zasady określające, jakiego rodzaju pracownicy mogą wykonywać jakie zadania i jakie środki ostrożności są wymagane w przypadku każdego rodzaju pracy. Firmy mogą i często skutecznie monitorują swoją zgodność z przepisami, ale skarga może wywołać inspekcję zakładu przez przedstawiciela organu regulacyjnego. Naruszenie przepisów bezpieczeństwa lub przepisów dotyczących produkcji może prowadzić do pogorszenia reputacji, utraty kontraktów rządowych, grzywien, zwiększonego zagrożenia dla pracowników i możliwych procesów sądowych w przypadku urazu lub śmierci z powodu zaniedbania ze strony firmy.

Normy środowiskowe stają się bardzo ważnym obszarem zgodności regulacyjnej w XXI wieku. Rządy, zaniepokojone rosnącym poziomem zanieczyszczenia, zaczęły ustalać limity ilości szkód w powietrzu, wodzie lub ziemi dozwolonych przez firmy. Osoby naruszające przepisy są nakładane na wysokie grzywny, chociaż niektóre programy dopuszczają alternatywne rozwiązania, takie jak handel kredytami węglowymi. Pozwala to zanieczyszczającym na zwiększenie limitu poprzez kupowanie nadwyżek kredytów węglowych od firm nie zanieczyszczających środowiska. Zgodność z przepisami w zakresie polityki ochrony środowiska może być monitorowana przez rządowe departamenty ochrony środowiska, takie jak Agencja Ochrony Środowiska (EPA).

Zgodność z wewnętrznymi przepisami zwykle odnosi się do poziomu, do którego firma przestrzega własnych zasad. Nieprzestrzeganie wewnętrznych zasad może otworzyć drzwi do oszustw, defraudacji i nielegalnych praktyk w firmie. Jeśli pracownicy są w stanie ominąć wewnętrzne zasady, stwarza to również możliwość nieprzestrzegania przepisów rządowych i związkowych, co może prowadzić do ogromnych konsekwencji dla firm. Wiele firm tworzy rygorystyczne programy audytów wewnętrznych i szkoleń, aby zapewnić zgodność wszystkich działów z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.