Co to jest zielone przetwarzanie?

Ekologiczne przetwarzanie to ruch mający na celu zastosowanie wyższych standardów środowiskowych do produkcji, użytkowania i utylizacji technologii komputerowej. Przykłady obejmują komputery z zaawansowanymi systemami zarządzania energią, komputery stworzone do pracy na alternatywnych źródłach energii oraz komputery wykonane bez materiałów niebezpiecznych dla środowiska. Ekologiczne przetwarzanie to również sposób korzystania z komputerów, który uwzględnia ich zużycie energii i może wiązać się z przeniesieniem części odpowiedzialności za emisję dwutlenku węgla przez komputer na konsumenta.

W niektórych przypadkach zielone przetwarzanie może dotyczyć wyłącznie procesu produkcyjnego używanego do tworzenia komputera. Niektóre firmy podejmują specjalne środki, aby zapewnić, że ich proces produkcyjny nie zanieczyszcza środowiska. Inne firmy znajdują sposoby na zrekompensowanie przyszłego zużycia energii przez ich komponenty komputerowe. Istnieją specjalne firmy, które pozwalają osobom fizycznym i innym korporacjom płacić opłaty za zrównoważenie emisji dwutlenku węgla, a następnie zazwyczaj przeznaczają te pieniądze na działania przyjazne dla środowiska, aby zrekompensować emisje dwutlenku węgla. Niektóre firmy zajmujące się zielonym przetwarzaniem korzystają z tych usług i mogą nawet wykorzystać swój zielony status w ramach kampanii reklamowej.

Jednym z głównych sposobów, w jaki firmy stosują koncepcje zielonych komputerów, jest efektywność energetyczna. Wiele systemów komputerowych zaprojektowano w taki sposób, aby komponenty wyłączały się samoczynnie, aby zmniejszyć zużycie energii, gdy nie są używane. Innym podejściem jest po prostu projektowanie komponentów, które wykonują tę samą pracę przy mniejszym zużyciu energii.

Z reguły mniejsze komputery wymagają mniej energii do działania i jest to jeden z powodów, dla których niektórzy konsumenci przyjęli mniejszy sprzęt. Na przykład komputer stacjonarny przez cały okres eksploatacji będzie wymagał więcej energii niż laptop lub notebook. Mniejsze komputery są często słabsze pod względem mocy obliczeniowej, ale ta różnica może być stosunkowo nieznaczna dla celów większości podstawowych czynności komputerowych. W niektórych przypadkach konsument może zastosować idee zielonego informatyki, po prostu wybierając notebook lub laptop jako system podstawowy.

W świecie biznesu niektórzy liderzy korporacji przyjmują ideę zielonego informatyki wyłącznie z powodów finansowych. Na ogół skupia się to na zmniejszeniu rachunków za energię przez firmę, a decyzja może nie obejmować żadnego świadomego ekologicznie myślenia. Firmy te często mają surowe wymagania dotyczące działań pracowników, prosząc ich o zmniejszenie zużycia energii podczas pracy poprzez wyłączanie urządzeń w określonych godzinach i inne środki.