Co to jest pochłaniacz węgla?

Pochłaniacz węgla to każdy rodzaj zbiornika, który zawiera pierwiastek zawierający węgiel. Pochłaniacze dwutlenku węgla są często używane w celu utrzymania emisji dwutlenku węgla z atmosfery. Zlew węglowy może być konstrukcją naturalną lub wykonaną przez człowieka.

Naturalne miejsca pochłaniania dwutlenku węgla obejmują oceany, które naturalnie zawierają dwutlenek węgla, oraz stanowiska roślinne, które pochłaniają dwutlenek węgla. Wytworzone przez człowieka pochłaniacze dwutlenku węgla obejmują wysypiska śmieci i inne wyspecjalizowane zbiorniki na materiały węglowe. Urzędnicy publiczni patrzą teraz na oba rodzaje pochłaniaczy dwutlenku węgla jako na sposoby ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Niedawny Protokół z Kioto, ratyfikowany przez prawie wszystkie narody świata, traktuje ograniczanie dwutlenku węgla jako najwyższy priorytet. Ci, którzy chcą wdrożyć praktyczne redukcje emisji dwutlenku węgla, badają wykorzystanie pochłaniaczy dwutlenku węgla jako możliwego rozwiązania. Patrząc na rolę oceanów, stało się jasne, że potencjał ograniczania dwutlenku węgla tych naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla jest największym istniejącym globalnym czynnikiem kontroli pierwiastków węglowych.

Eksperci od kontroli emisji dwutlenku węgla również dostrzegają istotną wartość w zwiększaniu roślinności na powierzchni Ziemi. Leśne pochłaniacze dwutlenku węgla pochłaniają dwutlenek węgla w ogromnych ilościach i dostarczają surowców organicznych, które są codziennie konsumowane przez ludzkość. Aby wesprzeć obszary naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, eksperci nadal szukają możliwości zwiększenia kontroli emisji dwutlenku węgla lub „sekwestracji” na świecie za pomocą sztucznych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Duża część oceny skuteczności składowisk jako pochłaniaczy dwutlenku węgla polega na badaniu, jaka część węgla zawartego w materiałach konsumenckich jest uwalniana do atmosfery między czasem produkcji a ewentualnym dodaniem do składowiska. Teoretycznie przedmioty, które nie uwalniają żadnego węgla, byłyby neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla na składowisku pochłaniaczy dwutlenku węgla, ale krytycy twierdzą, że prawie nigdy tak nie jest.

W Europie i innych krajach, które ratyfikowały Protokół z Kioto, kwestie związane z redukcją emisji dwutlenku węgla wpływają na to, jakie materiały można umieścić na składowisku. W Stanach Zjednoczonych, gdzie protokół z Kioto nie reguluje procedur miejskich, główne problemy związane ze składowiskami odpadów dotyczą toksyczności, praktycznego ograniczania metali ciężkich oraz innych kwestii związanych ze zdrowiem publicznym. Na całym świecie osoby zajmujące się analizą emisji dwutlenku węgla i zmian klimatycznych próbują określić praktyczne strategie zmniejszenia całkowitego śladu węglowego ludzkości.

Urzędnicy publiczni w wielu krajach mogą spodziewać się, że naukowcy będą częściej słyszeć o najbardziej praktycznych sposobach wykorzystania opcji pochłaniania dwutlenku węgla do sekwestracji dwutlenku węgla w przyszłości. Pochłaniacze węgla to tylko jedno narzędzie w arsenale alergenów, który obejmuje wiele elementów kontroli dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych. Wysiłki legislacyjne, takie jak amerykańska propozycja „limitów i handlu”, mają na celu zwiększenie zdolności świata do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.