Co to są fałszywe roszczenia ubezpieczeniowe?

Zgłaszanie fałszywych roszczeń ubezpieczeniowych to rodzaj oszustwa ubezpieczeniowego dokonywanego z zamiarem oszukania towarzystwa ubezpieczeniowego. Istnieją dwie główne odmiany fałszywych roszczeń ubezpieczeniowych: ubezpieczenie zdrowotne i oszustwo związane z ubezpieczeniem samochodowym. Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych fałszywe roszczenia ubezpieczeniowe kosztują typowe gospodarstwo domowe prawie 1,000 dolarów amerykańskich (USD) rocznie w postaci podwyższonych składek.

Istnieje kilka sposobów składania fałszywych roszczeń ubezpieczeniowych. W większości przypadków roszczenie jest jawnym fałszowaniem warunków lub zdarzeń. Te oszustwa mogą być całkowicie fałszywe lub skrajnie przesadzone w rzeczywistych przypadkach. Inną powszechną taktyką jest wykorzystanie split billingu, który jest wykonywany głównie w branży opieki zdrowotnej. Usługodawca złoży szereg roszczeń dotyczących różnych zabiegów medycznych, gdy w rzeczywistości pacjent nie otrzymał wszystkich zabiegów lub zabiegi nie były dokładnie tego samego rodzaju, co zgłosił usługodawca.

Branża zdrowotna jest głównym źródłem fałszywych roszczeń ubezpieczeniowych. Mogą one zostać popełnione przez pacjenta lub świadczeniodawcę. Kiedy pacjent próbuje złożyć fałszywe roszczenie, może odmówić ujawnienia jakichkolwiek wcześniej istniejących warunków w celu uzyskania opieki lub stwierdzić, że osoba pozostająca na utrzymaniu jest objęta opieką, podczas gdy ta osoba zależna faktycznie nie jest. Osoba ta może również odmówić ujawnienia wszelkich istniejących wcześniej warunków, które w przeciwnym razie mogą zabronić opieki lub wpisać niedokładne informacje w formularzach ubezpieczenia zdrowotnego.

Dostawca może również złożyć fałszywe roszczenia ubezpieczeniowe. Usługodawca może złożyć roszczenie w imieniu lekarza, który tak naprawdę nie istnieje, wystawić rachunek za leczenie droższe niż te, które pacjent faktycznie otrzymał lub leczenie nigdy nie zapewnione, lub zdiagnozować i/lub zapewnić opiekę w przypadku leczenia, które wykracza poza zakres usługodawcy praktyki. Roszczenia tego typu czasami powodują, że dostawcy otrzymują ogromne sumy pieniędzy pod fałszywym pretekstem.

Branża motoryzacyjna jest kolejnym ważnym źródłem fałszywych roszczeń ubezpieczeniowych. Istnieją dwa rodzaje fałszywych roszczeń, które są zazwyczaj składane w branży: wypadki zaaranżowane i wypadki przesadzone. W zaaranżowanych wypadkach, poszkodowani zaaranżują skomplikowany układ, w którym biorą udział niewinnej strony, sprawiają, że wypadek wygląda na winę drugiej strony, a następnie przystąpią do uzyskania jak największej ilości pieniędzy od ubezpieczyciela samochodowego niewinnej osoby. W przypadku przesadnych wypadków, powodowie twierdzą, że wypadek był znacznie gorszy niż był w rzeczywistości, powodując wyższy stopień uszkodzenia samochodu i/lub obrażeń ciała.