Co to są leukocyty wielojądrzaste?

Leukocyt wielojądrzasty to rodzaj białych krwinek, przy czym „leuko” oznacza „biały”, a „cyt” oznacza „komórkę”. Nazwa polimorfonuklearna wywodzi się od wspólnego wyglądu płatkowego jądra komórki, które wydaje się być wieloma sklejonymi ze sobą jądrami. Leukocyt wielojądrzasty jest również znany jako granulocyt ze względu na ziarnisty charakter cytoplazmy komórki.

Grupa leukocytów wielojądrzastych dzieli się na trzy typy. Są to bazofile, neutrofile i eozynofile. Te typy komórek są nazywane ze względu na ich właściwości barwiące, gdy komórki są barwione, dzięki czemu można je łatwo zobaczyć pod mikroskopem. Bazofile są barwione przez barwniki bazofilowe, a eozynofile są łatwo barwione przez substancję chemiczną zwaną eozyną. Neutrofile nie przyjmują szczególnie dobrze ani barwienia kwasowego ani zasadowego i dlatego można je rozpoznać po łagodnym wybarwieniu przez oba typy.

Leukocyty wielojądrzaste, które stanowią około 70 procent wszystkich białych krwinek, są produkowane w szpiku kostnym jako część układu odpornościowego. Komórki, które wytwarzają komórki, nazywane są mieloblastami. Leukocyty wielojądrzaste przechodzą przez etapy wzrostu, kiedy nazywane są mielocytami i metamielocytami, zanim staną się leukocytami. Komórki na tych wczesnych etapach wzrostu nie reagują na barwienie w taki sam sposób jak komórki bardziej zaawansowane i można je również rozpoznać po różnicach w budowie jądra.

Neutrofile stanowią około 60 procent białych krwinek i są mniej więcej dwa razy większe od krwinek czerwonych. Neutrofile zawierają enzymy lizosomalne w ziarnistościach komórkowych. Enzymy lizosomalne to substancje rozkładające komórki bakteryjne. Kiedy układ odpornościowy rozpoczyna proces zapalny w celu zwalczania infekcji, neutrofile przemieszczają się z krwiobiegu do dotkniętego obszaru. Gromadzą się tam i rozpoznają bakterie po przeciwciałach, które układ odpornościowy przyłącza do bakterii jako marker zniszczenia.

Eozynofile są mniej powszechne niż neutrofile i stanowią mniej niż 6 procent białych krwinek znajdujących się w krwiobiegu. Ich funkcja nie jest dobrze poznana, ale mnożą się w odpowiedzi na infekcje pasożytnicze lub reakcje alergiczne. Bazofile są nawet mniej powszechne niż eozynofile, stanowiąc mniej niż 1 procent białych krwinek. Ich funkcją jest wywołanie procesu zapalnego w roli podobnej do komórek tucznych tkanek. Bazofile, eozynofile i neutrofile są mniej więcej tej samej wielkości.

Pomimo nazwy leukocytów polimorfonuklearnych, komórki niekoniecznie zawierają wielopłatowe jądro przez cały czas. Niedojrzałe neutrofile mają jądro w kształcie paska, a eozynofile i bazofile mogą również mieć jądra w kształcie paska. Eozynofile mogą również mieć tylko dwa płaty na swoim jądrze.