Czy posiadanie synów skraca życie kobiety?

Posiadanie synów może spowodować, że kobiety będą żyć krócej w porównaniu z kobietami, które mają córki. Badanie przeprowadzone na fińskich wieśniakach od XVII do połowy XX wieku wykazało, że na każdego syna, którego urodziła kobieta, oczekiwana długość jej życia zmniejszyła się o 17%. Uważa się, że być może chłopcy są więksi przy urodzeniu i powodują większe obciążenie ciała ich matek. Innym możliwym wyjaśnieniem jest to, że karmienie piersią chłopców może mieć większy wpływ na kobiety niż karmiące dziewczęta. Niektórzy badacze uważają, że płeć dzieci jest czynnikiem nie tyle, ile liczba dzieci, które kobieta ma w swoim życiu, a także jej wiek, jej status społeczny i majątkowy oraz jej dostęp do prawidłowego żywienia i opieki zdrowotnej.

Więcej o długości życia matek:

Badane kobiety z Finlandii żyły średnio 34 tygodnie krócej na każdego syna, którego mieli.
Badania wykazały, że posiadanie córek może nieznacznie wydłużyć oczekiwaną długość życia kobiety.
Ojcowie nie wykazują żadnych statystycznych różnic w długości życia ze względu na płeć swoich dzieci.