Czym jest chiński mur?

Chiński mur to bariera komunikacyjna, która powstaje w organizacji, takiej jak firma inwestycyjna lub prawnicza. Ściana została zaprojektowana w taki sposób, aby ludzie nie mieli dostępu do informacji poufnych oraz aby chronić poufność poszczególnych klientów firmy. Niektórzy sprzeciwiają się sformułowaniu „mur chiński”, twierdząc, że termin ten jest nieco mylący, a może nawet obraźliwy kulturowo. Pochodzenie tego terminu jest nieco niejasne, co jeszcze bardziej zaciemnia sprawę.

Istnieje wiele powodów, dla których warto ustanowić chiński mur. W niektórych dziedzinach przemysłu takie przepisy są ustanawiane na podstawie mandatu branżowego, aby zapewnić, że ludzie nie mają dostępu do informacji, które mogłyby dać im nieuczciwą przewagę. Na przykład, jeśli ktoś w dziale relacji z klientami w banku inwestycyjnym wiedział o ważnej transakcji, która miała mieć miejsce, nie mógł o tym rozmawiać z działem badawczym, ponieważ byłoby to naruszenie prywatności klienta i informacje mogą być potencjalnie wykorzystywane do wykorzystywania informacji poufnych, co jest nielegalną praktyką.

W innych przypadkach mur chiński jest dobrowolny. W takich przypadkach członkowie organizacji wspólnie zgadzają się, że niektóre informacje nie powinny być udostępniane między działami ze względów etycznych, nawet jeśli ujawnienie tych informacji jest technicznie legalne. Chiński mur zapewnia, że ​​wszystkie gałęzie biznesu działają w dobrej wierze, co może dać potencjalnym klientom poczucie pewności co do ich prywatności.

Kiedy ustanowienie chińskiego muru jest wymagane przez prawo, firma może być zmuszona do podjęcia kilku kroków, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy rozumieją politykę. Te kroki mogą obejmować programy edukacyjne nakazane przez rząd, wraz z używaniem nazw kodowych w odniesieniu do osób, które mają dostęp do poufnych informacji. W ten sposób poszczególni członkowie personelu mogą nie wiedzieć, do kogo zwrócić się po informacje poufne, zapewniając, że nie będą mogli wykorzystać informacji, których nie posiadałby ogół społeczeństwa.

Celem chińskiego muru jest zapobieganie konfliktom interesów. Takie bariery nie zawsze są oczywiście skuteczne, co widać w licznych postępowaniach dotyczących wykorzystywania informacji poufnych. Chińskie mury również niekoniecznie zapobiegają wyciekowi informacji do osób postronnych, które potencjalnie mogłyby je wykorzystać bez skrupułów.