Czym jest ciepło namiętności?

Żar namiętności odnosi się do argumentu obrony prawnej. Osoba używa go, gdy chce argumentować, że jej działania zostały sprowokowane i towarzyszyły im intensywne uczucia, które spowodowały, że straciła kontrolę. Może to pomóc w zmniejszeniu zarzutów karnych lub kary danej osoby.
Ciepło pasji nie służy do kwestionowania, czy dana osoba jest odpowiedzialna za czyny. Służy do obrony stanu umysłu, w jakim znajdowała się osoba, gdy te działania zostały popełnione. W sprawie karnej bardzo ważne może być określenie stanu umysłu danej osoby.

Kiedy prawo uznaje czyn za przestępstwo, zazwyczaj jest to szczegółowo określone. Definicja przestępstwa zwykle zawiera szereg okoliczności, które muszą zaistnieć. Są to tak zwane elementy. Premedytacja to element, który znajduje się w definicji wielu przestępstw.

Premedytacja odnosi się do myśli, planów i pomysłów, które dana osoba ma na temat popełnienia przestępstwa, zanim to zrobi. Żar namiętności służy do zakwestionowania faktu, że dana osoba miała zamiar popełnienia przestępstwa, zanim znalazła się w sytuacji, w której przestępstwo zostało popełnione. Jest również używany do argumentowania, że ​​czyjeś działania były impulsywne i że nie było żadnych momentów, w których przestała się zastanawiać nad swoimi decyzjami. Rozważmy na przykład przypadek, w którym żona zabiła męża, gdy weszła do pokoju i przyłapała go na cudzołóstwie.

Jeśli prokuratura chce skazać zabójcę na podstawie zarzutów o morderstwo pierwszego stopnia, może być konieczne udowodnienie, że morderstwo zostało dokonane z premedytacją. Oskarżona nie może zaprzeczyć, że zabiła męża. Może jednak zaprzeczyć, że kiedykolwiek rozważała zrobienie tego przed chwilą, w której to się stało. Może wykorzystać żar obrony namiętności, by argumentować, że jej działania były napędzane przez szok i wściekłość i że wymknęła się spod kontroli.

To, czy akt był z premedytacją, czy nie, nie jest jedyną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, gdy dyskutuje się o gorączce namiętności. Należy również wziąć pod uwagę, jak rozsądny był stan psychiczny danej osoby. Aby można było zastosować ten argument, na ogół okoliczności muszą być takie, że inna rozsądna osoba w podobnej sytuacji zareagowałaby podobnie. W powyższym przykładzie sędzia lub ława przysięgłych musieliby rozważyć, czy cudzołóstwo może spowodować, że inna zdrowa żona straci kontrolę i zabije męża.

Ponieważ ciepło namiętności bada stan psychiczny osoby, generalnie nie ma wątpliwości, czy oskarżony popełnił czyn. Obrona jest zwykle używana do dwóch celów. W niektórych przypadkach może określić, czy czyny danej osoby można określić jako określone przestępstwo. Na przykład może spowodować, że zarzut morderstwa zostanie zredukowany do zabójstwa. W innych przypadkach nazwano odpowiednie przestępstwo, ale przekonanie sędziego lub ławy przysięgłych, że winny działał pod wpływem namiętności, może zmniejszyć wyrok.