Czym jest filozofia chińska?

Chińska filozofia zawiera idee egzystencji przyjmowane przez miliony ludzi z Chin i innych narodów, niektóre od tysięcy lat. Systemy taoizmu, buddyzmu zen i konfucjanizmu należą do podstawowych szkół filozofii chińskiej. Pisarze i myśliciele, tacy jak Lao Tse, Sun Tzu i sam Konfucjusz, wnieśli swój wkład w kulturę Chin i całego świata. Chińskie idee obejmują preferencję dla ustalonego porządku i duchowości, która nie jest łatwa do zdefiniowania słowami. Koncepcje te od wieków są źródłem fascynacji i studiów dla zachodnich filozofów.

Początki chińskiej filozofii sięgają VI wieku pne, kiedy to Lao Tse, a następnie Konfucjusz ustanowili swoje tradycje. Sto lat później żołnierz Sun Tzu napisał The Art of War, filozofię walki zbrojnej, która jest nadal w użyciu. W I wieku naszej ery indyjscy misjonarze przynieśli swoją buddyjską wiarę do Chin, gdzie rozwinęła się ona w ścieżkę buddyzmu zen. Te i inne chińskie podejścia zyskały zaufanie w społeczeństwie zachodnim, gdzie wpłynęły na wielu myślicieli, pisarzy i artystów. W ostatnich latach Chiny jako naród przyjęły ideały i filozofię komunizmu.

Taoizm to chińska filozofia oparta na naukach Lao Tse. Filozofia uczy, że życie ma być raczej doświadczane niż obiektywnie obserwowane, a sama obiektywność nie jest ani możliwa, ani pożądana. Zamiast tego ludzie powinni starać się żyć w harmonii z otaczającym ich światem poprzez różnorodne duchowe i umysłowe praktyki i czynności. Ta filozofia dobrze pasowała do buddyzmu, który przestrzega przed materialnymi pragnieniami. Buddyzm Zen, charakterystyczna chińska wersja buddyzmu, zaleca medytację i abstrakcyjne stany umysłu, aby osiągnąć oświecenie, rodzaj mądrości bez słów.

W przeciwieństwie do tego, nauki K’ung Fu’tzu, znanego również jako Konfucjusz, utrzymują, że istnieją ludzkie cnoty, które można osiągnąć. Zarówno jednostki, jak i społeczeństwo ludzkie jako całość można ulepszyć, jeśli ludzie pracują nad osiągnięciem tych cnót, które można rozłożyć na system o sztywnej strukturze. Rytualne zachowanie, uprzejmość i szacunek dla autorytetu mają swoje miejsce w tym systemie. Ta chińska filozofia i jej późniejsze odgałęzienia wpłynęły na ogólny sposób myślenia chińskiego i azjatyckiego w całej historii aż do dnia dzisiejszego. Niektórzy argumentowali, że filozofia ta zazębia się ze sztywnymi strukturami państwa komunistycznego lub że konfucjanizm pozostaje dominującą filozofią we współczesnych Chinach.

Społeczeństwo zachodnie historycznie zmieniało się między podejrzliwością wobec ludzi i kultur azjatyckich a fascynacją chińską filozofią i stylem życia. W XIX i XX wieku filozofia chińska, azjatycka i indyjska wpłynęła na zachodnie postaci historyczne, takie jak Henry David Thoreau, Martin Luther King Jr. i John Lennon. Chińskie wierzenia pojawiły się w tak popularnych zachodnich środkach masowego przekazu, jak serial telewizyjny Kung Fu i seria filmowa The Karate Kid.