Czym jest Fundacja AIDS?

Fundacją AIDS może być dowolna organizacja powołana w celu leczenia, poradnictwa i edukacji na AIDS. Fundacje AIDS często współpracują z innymi organizacjami, organizując imprezy służące zbieraniu funduszy, które zbierają pieniądze na badania i leczenie AIDS. Większość miast lub regionów ma jakąś fundację AIDS ustanowioną dla lokalnej społeczności. Oprócz pomocy w leczeniu istniejących przypadków HIV/AIDS, fundacje AIDS zajmują się również zapobieganiem HIV, edukując społeczeństwo na temat bezpiecznych praktyk seksualnych i świadcząc usługi testowania na obecność wirusa HIV. Fundacja AIDS jest generalnie organizacją non-profit finansowaną z grantów, prywatnych darczyńców i partnerstw strategicznych i zazwyczaj jest prowadzona z pomocą usług wolontariuszy.

Fundacje AIDS mogą obejmować szeroki wachlarz usług związanych z zapobieganiem HIV/AIDS. Wiele fundacji posiada możliwości testowania w kierunku HIV, które oferują bezpłatnie lub po niskich kosztach osobom wysokiego ryzyka i ich partnerom. Wiele fundacji rozdaje również bezpłatne środki antykoncepcyjne, aby promować bezpieczne praktyki seksualne, które zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową. Wyczerpujące informacje na temat AIDS są również łatwo dostępne w fundacjach, w literaturze drukowanej i internetowej, a także w poradniach.

Oprócz usług profilaktycznych, fundacja AIDS będzie również oferować szereg usług leczenia HIV/AIDS. Fundacje mogą kierować zarażone osoby do odpowiednich placówek medycznych w celu leczenia. Wiele fundacji oferuje usługi finansowe dla potrzebujących leczenia osób o niskich dochodach. Niektóre oferują również pomoc w mieszkaniu, wyżywieniu, transporcie medycznym i innych powiązanych potrzebach dla osób zmagających się z HIV/AIDS.

Podczas gdy wiele fundacji AIDS to regionalne centra, które obsługują lokalne społeczności, inne to organizacje krajowe lub globalne, które oferują nieco inne zestawy rozwiązań problemów związanych z AIDS. Na przykład różne celebrytki i zamożni biznesmeni założyli fundacje AIDS, które oferują granty na różne projekty na całym świecie. Takie fundacje są w stanie zapewnić dotacje, ponieważ są wspierane przez znane osoby, które finansują ich organizacje z dochodów ze sprzedaży produktów i imprez rozrywkowych.

Fundacje AIDS uczestniczą i pomagają w organizacji wielu akcji zbierania funduszy każdego roku. Zbiórki funduszy obejmują zarówno imprezy rozrywkowe, jak kolacje, jak i bardziej partycypacyjne wydarzenia, takie jak walkathony. Często dochody z takich wydarzeń są dzielone między wiele organizacji zaangażowanych w zapobieganie i leczenie AIDS, takich jak placówki medyczne, poradnie i projekty badań naukowych.

Fundacja AIDS będzie często uczestniczyć w oddolnych wysiłkach lobbujących za ustawodawstwem rządowym mającym na celu zwiększenie skuteczności profilaktyki i leczenia AIDS. Zwykle wiąże się to z rekrutacją zainteresowanych obywateli, którzy pomagają pisać listy do ustawodawców stanowych, uczestniczyć w wiecach politycznych i podnosić świadomość AIDS za pośrednictwem mediów. Fundacje będą również zapraszać ludzi do udziału w innych wydarzeniach uświadamiających, takich jak Światowy Dzień AIDS.