Czym jest krótka terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?

Krótkotrwała terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, w skrócie SFBT, to rodzaj terapii zorientowanej na cel, w której klient spotyka się z terapeutą przez stosunkowo krótki okres czasu. Celem tej terapii jest zidentyfikowanie przez klienta, jak powinna wyglądać jej przyszłość i jak może to osiągnąć. Terapia ma również na celu skupienie się na pozytywnych rzeczach już występujących w życiu klienta; na przykład rzeczy, które już robi, aby osiągnąć te cele, których może nie być świadomy.

Zamiast bardziej rozbudowanej psychoterapii, która ma na celu zbadanie pierwotnej przyczyny uczuć lub zachowań w czyimś życiu, krótka terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest bardziej skoncentrowana na teraźniejszości i na tym, jak można poprawić przyszłość. Klient może oczywiście swobodnie rozmawiać o swojej przeszłości, ale terapeuta często przekierowuje rozmowę na obecne zachowania i emocje, które można modyfikować w oparciu o cele na przyszłość. W krótkiej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach klient w dużej mierze wyznacza kierunek terapii w oparciu o to, co chce osiągnąć. Jeśli klient nie jest do końca pewien, jest to coś innego, co można omówić i ustalić z terapeutą.

Gdy klient określi swoje cele, krótka terapia skoncentrowana na rozwiązaniach będzie działać, aby osiągnąć te cele na wiele sposobów. Jeden ze sposobów polega na określeniu małych kroków i strategii, które można zastosować do osiągnięcia tych celów; może to być związane z samooceną osobistą, relacjami, pracą lub jakimkolwiek aspektem życia, który klienci chcą poprawić. Oprócz wymyślania nowych strategii, klient i terapeuta będą współpracować w celu zidentyfikowania obszarów, w których klient już robi pozytywne rzeczy. Pomoże to wzmocnić zachowanie i zwiększy prawdopodobieństwo jego kontynuacji w przyszłości, a także może poprawić postrzeganie siebie przez klienta.

Konkretne metody stosowane w krótkiej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach mogą się różnić, ale często wiąże się to z zadawaniem klientowi przez terapeutę szeregu konkretnych pytań, które mają na celu uświadomienie mu, jak się zmienić i jak osiągnąć określone cele. Terapia opiera się na pozytywnych działaniach, a nie na dużej ilości teoretycznej dyskusji. Wiele osób uważa to za bardzo pomocny sposób na zwiększenie samoświadomości, zmianę negatywnych zachowań i stanie się osobą, którą chce być.