Czym jest nihilizm egzystencjalny?

Nihilizm egzystencjalny jest konceptualnie unikalnym filozoficznym punktem widzenia, który zawiera kilka podstawowych elementów związanych z konwencjami XX wieku w naukach społecznych. W swoim najbardziej podstawowym sensie ten punkt widzenia łączy egzystencjalizm, który jest często opisywany jako rodzaj filozoficznej dezorientacji, z nihilizmem, który najłatwiej można opisać jako brak systemów wierzeń. Te dwa elementy łączą się, tworząc filozofię, którą wielu uważa za nadmiernie negatywną, ale która na wiele konkretnych sposobów odpowiada dwudziestowiecznej historii Europy i świata. Ponieważ nihilizm egzystencjalny nie jest wyłączną domeną filozofów, jest on również używany w części literatury współczesnej, a także przez wielu indywidualnych intelektualistów jako sposób wyrażania siebie w stosunku do otaczającego ich świata.

Podstawowa filozoficzna koncepcja egzystencjalizmu obejmuje spojrzenie na świat, które postrzega definiowanie „celu” społeczeństwa i jego historii jako absurdalne lub pozbawione sensu. Niektórzy mogą opisać tę filozofię jako teorię istnienia bez znaczenia, stąd termin nihilizm egzystencjalny. Niektórzy kojarzyli to również z terminem „niepokój”, który, ogólnie rzecz biorąc, może zakłócać funkcję społeczną ze względu na swoje cechy dezorientujące lub rozpraszające.

Inna podstawowa filozofia, nihilizm, jest bardziej konkretnie opisana jako po prostu nie wierząc w nic. Wiąże się to z odrzuceniem różnych obyczajów i obyczajów społecznych, a także przekonań religijnych, pozostawiając jednostkę z określonym brakiem orientującego systemu wierzeń. Niektórzy eksperci postrzegają nihilizm egzystencjalny jako związany z prostym odrzuceniem patriotyzmu, religii i innych ustalonych idei, które mają silny wpływ na zachowanie przeciętnego obywatela lub go uprzedzają.

W całości egzystencjalny nihilizm można opisać jako połączenie braku celu i wiary. Sam egzystencjalizm często wskazuje na niepowodzenie w podjęciu określonego działania lub kierunku z powodu poczucia bezcelowości. Naukowiec badający filozofię nihilizmu egzystencjalnego mógłby powiedzieć, że wywodzi się ona z „nie robienia niczego” i „nie wierzenia w nic”. Ogólnie rzecz biorąc, jest to związane z historycznymi, filozoficznymi i społecznymi obrazoburcami, którzy proponowali radykalne idee dotyczące życia w społeczeństwie. Niektóre z tych osób osiągnęły dużą sławę, podczas gdy inne nie, ale wielu historyków i innych, którzy studiują tradycyjne filozofie, umieszcza dużą część praktykowanych przez te osoby filozofii w ogólnej kategorii, którą można nazwać nihilizmem egzystencjalnym.