Czym jest psychologia zdrowia pracy?

Psychologia zdrowia pracy (OHP) to specyficzna dyscyplina z zakresu psychologii, której celem jest tworzenie zdrowych środowisk pracy dla pracowników. Jako dziedzina, która łączy psychologię człowieka i nauki o zdrowiu pracy, psychologia medycyny pracy pomaga zapewnić pracownikom bezpieczeństwo fizyczne, jednocześnie tworząc środowiska pracy, które wspierają silne zdrowie psychiczne i psychiczne. Wiadomo, że stres zawodowy negatywnie wpływa na morale pracowników, a jednocześnie ma negatywny wpływ na wyniki finansowe firmy. W związku z tym często konsultuje się z osobami specjalizującymi się w psychologii zdrowia pracowników, aby zmniejszyć stres pracowników, a jednocześnie zmniejszyć częstotliwość zwolnień chorobowych pracowników lub zmniejszyć prawdopodobieństwo utraty pracowników przez firmę z powodu niezdrowego środowiska pracy.

Jako wyspecjalizowany kierunek studiów psychologowie przeszkoleni w zakresie psychologii zdrowia pracy dobrze znają dynamikę ludzkich zachowań w miejscu pracy. Niektórych problemów, które często pojawiają się w miejscu pracy, takich jak znęcanie się w miejscu pracy, stres w miejscu pracy i agresja w miejscu pracy, można uniknąć, konsultując się z psychologiem medycyny pracy, zanim pojawią się problemy. Jednak gdy takie sytuacje się zdarzają, specjalista może być również przydatny w ustaleniu, które stresory w miejscu pracy mogły doprowadzić do konfliktów między pracownikami. Oprócz bezpośrednich konsultacji z profesjonalistą OHP dostępnych jest wiele książek i seminariów, które pomagają firmom w tworzeniu lepszych warunków pracy.

Wiele firm celowo wykorzystuje wiedzę zdobytą przez lata praktycznych badań w zakresie psychologii zdrowia w pracy, aby stworzyć zupełnie nowe środowiska pracy, które nie tylko przyciągają wysokiej jakości pracowników, ale także pomagają poprawić ogólną produktywność w miejscu pracy. Niektóre ze sposobów wykorzystania tych informacji w miejscu pracy mogą obejmować opiekę dzienną dla rodziców małych dzieci, pokoje socjalne dla pracowników w jasnych kolorach, zakłady fitness na miejscu, grupowe zajęcia rekreacyjne, a nawet mechanizmy, które umożliwiają pracownikom do pracy zdalnej w niepełnym wymiarze godzin. Badania wykazały, że oferowanie tych korzyści pracownikom pomaga pracownikom znaleźć wygodną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a także zmniejsza stres w miejscu pracy, jednocześnie poprawiając lojalność, retencję i wydajność pracowników.

Psychologia medycyny pracy jest również przydatna w opracowywaniu standardowych procedur operacyjnych. Zasady dotyczące bezpieczeństwa pracy, ergonomii, organizacji i etyki są często opracowywane w porozumieniu z profesjonalistami OHP lub pisemnymi przewodnikami, które dotyczą tych zagadnień. Wychodząc poza miejsce pracy, psychologia zdrowia w miejscu pracy była ponadto przydatna w opracowywaniu przepisów dotyczących takich spraw, jak zastraszanie w miejscu pracy i opracowywanie kluczowych standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.