Czym jest somatologia?

Termin „somatologia” pochodzi z greckich korzeni oznaczających „ciało” i „studium”, więc somatologia to nauka o ciele. Termin ten jest używany na wiele różnych sposobów, aby opisać różnorodne czynności związane z badaniem ciała. Kilka kolegiów i uniwersytetów posiada wydziały somatologii, które mogą obejmować różne aspekty tej dziedziny. Niejasne użycie tego terminu może czasami być dezorientujące, ale znaczenie tego terminu jest zwykle jasne z kontekstu dyskusji.

W pewnym sensie somatologia to nauka o ciele w sensie anatomii i fizjologii, aby dowiedzieć się, jak poszczególne części ciała współpracują ze sobą. W tym sensie somatologia może również odnosić się bardziej ogólnie do właściwości związanych z organizmami żywymi innymi niż ludzie. Studia anatomii i fizjologii są ważne, między innymi, w praktyce medycznej i są praktykowane na wielu uczelniach i uniwersytetach na całym świecie.

Osoby zajmujące się tą dziedziną somatologii studiują różne tematy związane z ciałem i jego funkcjonowaniem. Mogą być zainteresowani patologią, badaniem tego, co dzieje się, gdy ciało jest zranione lub chore, a także takimi tematami, jak biomechanika, badanie ruchu i artykulacji ciała. Szkolenie z tego zakresu można zastosować w praktyce fizjoterapii, patologii i wielu pokrewnych zawodach medycznych.

Niektórzy ludzie mogą nazywać antropologię fizyczną „somatologią”. W tym sensie ludzie są zainteresowani badaniem ludzkiego ciała, które pojawia się w różnych kulturach i jak ewoluowało na przestrzeni czasu. Somatologię można wykorzystać, aby dowiedzieć się więcej o konkretnej osobie po śmierci, a także o kulturach zbiorowych oraz historii ludzi i ich bliskich krewnych. Somatolodzy mogą w ramach swojej pracy badać takie tematy, jak osteologia człowieka, ewolucja człowieka i morfologia naczelnych, i można je znaleźć w terenie i w laboratorium.

Niektórzy lekarze medycyny alternatywnej mogą również określać to, co robią, jako somatologię. W tym sensie termin ten jest używany w odniesieniu do badania i leczenia ciała jako całości, z zastosowaniem technik, takich jak masaż, ziołolecznictwo, akupunktura, sterowane obrazy i tak dalej u pacjentów. Niektóre osoby z tej dziedziny mogą koncentrować się na zapewnieniu ludziom źródeł relaksu, a niektóre spa i studia masażu odwołują się do somatologii w swoich materiałach promocyjnych.