Czym jest Terapia Rzeczywistości?

Opracowana w latach 1960. terapia rzeczywistości jest formą leczenia samodoskonalenia opartą na zmianie negatywnych zachowań, nawyków i relacji poprzez skupienie się na obecnych lub obecnych sytuacjach. Zwolennicy sugerują, że ta forma terapii promuje osobistą odpowiedzialność i może zapewnić realne zmiany behawioralne w krótkim czasie poświęconej pracy. Krytycy twierdzą, że terapia rzeczywistości jest zbyt uproszczona i może ignorować podstawowe warunki psychologiczne lub wyuczone zachowania, które mogą być zbyt głęboko zakorzenione, aby po prostu zmienić je wolą.

Założyciel teorii, dr William Glasser, jest dyplomowanym psychiatrą, który ukończył studia na Uniwersytecie Los Angeles i Uniwersytecie Case Western Reserve. Znany jest z tego, że lekarz nie zgadza się z istnieniem wielu schorzeń psychicznych, twierdząc, że diagnoza może być nieszczera lub myląca, o ile mózg nie działa w sposób oczywisty. Teorie terapii rzeczywistości doktora Glassera po raz pierwszy zwróciły uwagę opinii publicznej pisząc na ten temat, w tym popularne książki, takie jak Terapia rzeczywistości i Teoria wyboru.

Koncepcja stojąca za teorią Glassera sugeruje, że w zasadzie ludzie są odpowiedzialni za własne działania i zachowania. Większość zachowań to połączenie wyboru i kontroli, a wzorce zachowań można zmienić poprzez świadome podejmowanie decyzji. Zachęca się pacjentów do określenia swoich osobistych i życiowych celów przed zbadaniem, czy ich zachowanie poprawia lub zmniejsza szanse powodzenia.

Zasady terapii rzeczywistości mogą być idealne dla osób, które nie ufają tradycyjnym metodom leczenia psychiatrycznego. Zamiast badać destrukcyjne zachowanie pod kątem jego pochodzenia i przypisywać winę, terapia rzeczywistości kładzie nacisk na obecne problemy i przyszłe cele. Ludzi zdenerwowanych opowiadaniem o swojej historii lub głębokich uczuciach może uspokoić logika i racjonalność tej teorii.

Teorie leczenia dr. Glassera znalazły wielu zwolenników wśród środowisk zdrowia psychicznego i pacjentów. Terapeuta telewizyjny, dr Phil, posługuje się słynną twardą formą zasad, stale wymuszając koncepcje osobistej odpowiedzialności za zachowanie i opierając sukces leczenia na poprawie lub osiągnięciu osobistych celów. Jednak, jak każda teoria, terapia rzeczywistością spotkała się z poważną krytyką ze strony innych szkół myślenia.

Chociaż wielu zgadza się, że osobista odpowiedzialność za problemy jest ważną koncepcją dla wielu pacjentów, nieelastyczne zasady terapii rzeczywistością mogą spowodować, że inne warunki zostaną przeoczone. Zaburzenia psychiczne lub głęboko zakorzenione reakcje spowodowane traumatycznymi wydarzeniami mogą nie być łatwe do przezwyciężenia. Naleganie, że dana osoba nie odnosi sukcesów, ponieważ nie stara się wystarczająco mocno, może powodować poważne problemy z frustracją, niepokojem i poczuciem własnej wartości. Jeśli leczenie samo w sobie stanie się przeszkodą dla poprawy, terapeuta i pacjent mogą potrzebować ponownego przemyślenia planów leczenia.