Czym są blokery estrogenu?

Blokery estrogenu to związki chemiczne, które blokują działanie estrogenu. Leki te mogą działać na wiele różnych sposobów i są wykorzystywane w kilku różnych zastosowaniach, w tym w leczeniu raka piersi, gdzie są stosowane w celu spowolnienia wzrostu guza lub zapobiegania nawrotom. Podobnie jak w przypadku innych leków oddziałujących z hormonami w organizmie, leki te należy stosować pod nadzorem lekarza.

Istnieje wiele różnych rodzajów blokerów estrogenu. Inhibitory aromatazy, w tym worozol, testolakton i formestan, faktycznie blokują produkcję estrogenu. Selektywne modulatory receptora estrogenowego, takie jak tamoksyfen, klomifen i arzooksyfen, są przeznaczone do blokowania receptorów estrogenowych, zachowujących się nieco inaczej w różnych rodzajach tkanek. Antyestrogeny działają również blokując receptory estrogenowe.

W leczeniu nowotworów leki te są stosowane w celu spowolnienia postępu nowotworu. W przypadku selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych, mogą one również celować w określone receptory estrogenowe w celu dostarczenia ukierunkowanej terapii. Blokery, w tym klomifen, są również czasami stosowane w leczeniu niepłodności, ponieważ mogą pomóc niektórym kobietom, które mają trudności z zajściem w ciążę. Leki te są również stosowane przez niektórych klinicystów w leczeniu dzieci transpłciowych, aby zasadniczo wstrzymać dojrzewanie do czasu, gdy będą wystarczająco duże, aby podjąć decyzję o tym, czy chcą skorzystać z opcji medycznych i chirurgicznych.

Wśród kulturystów niektórzy ludzie promują stosowanie blokerów estrogenu ze względu na estrogenne działanie wysokiego poziomu testosteronu w organizmie. Testosteron jest prekursorem estrogenu, a inhibitory aromatazy mogą być stosowane w celu powstrzymania organizmu przed tworzeniem nadmiaru estrogenu, utrzymując niski poziom w organizmie. Ta praktyka budzi kontrowersje, zwłaszcza gdy jest stosowana głównie z powodów kosmetycznych oraz gdy ludzie używają tabletek i suplementów sprzedawanych bez nadzoru lekarza.

Istnieje wiele skutków ubocznych związanych z tymi lekami. Mogą powodować zawroty głowy, bóle głowy, pocenie się, uderzenia gorąca i dezorientację. Pod nadzorem endokrynologa pacjent może określić odpowiednią dawkę w zależności od sytuacji i akceptowalnego progu działań niepożądanych. Endokrynolog może również regularnie pobierać próbki krwi, aby sprawdzić poziom hormonów we krwi, jednocześnie oceniając ogólny stan zdrowia pacjenta, aby potwierdzić, że obecny schemat leczenia jest nadal bezpieczny i funkcjonalny dla pacjenta.