Czym są opłaty za broń?

Jeśli ktoś został aresztowany pod zarzutem broni w Stanach Zjednoczonych, oznacza to, że popełnił przestępstwo polegające na nielegalnym posiadaniu lub bezprawnym użyciu broni. Jest to przestępstwo kryminalne o poważnych skutkach. W przypadku skazania osoby za zarzut posiadania broni sąd może skazać sprawcę na karę pozbawienia wolności i nałożyć grzywnę. Sędzia zazwyczaj bierze pod uwagę wiele czynników, skazując osobę, która została skazana za to przestępstwo.

Popełnienie przestępstwa, takiego jak rozbój, podczas posiadania broni może skutkować oskarżeniami o przestępstwo związane z bronią. Nawet jeśli podejrzany nigdy nie ujawnił, że miał przy sobie broń palną w momencie popełnienia przestępstwa, kara może być surowsza, niż gdyby to samo przestępstwo zostało popełnione, gdy sprawca był nieuzbrojony. Gdyby jednak przestępca groził użyciem broni lub pokazywał ją podczas popełniania przestępstwa, oskarżenie byłoby poważniejsze. Skazanie za ten zarzut normalnie skutkowałoby dłuższym wyrokiem pozbawienia wolności.

Wiele aresztowań dokonywanych pod zarzutem posiadania broni dotyczy osób, które zostały przyłapane na posiadaniu niezarejestrowanej broni. Dość często naruszenie jest wykrywane podczas rutynowych zatrzymań ruchu. Aresztowania te są dokonywane, ponieważ prawo federalne USA zabrania osobie posiadania lub posiadania broni palnej, która nie jest zarejestrowana w National Firearms Registration and Transfer Record.

Niektóre jurysdykcje zezwalają osobom na noszenie ukrytej lub ukrytej broni w miejscach publicznych, o ile dana osoba posiada na to ważne zezwolenie. Aby otrzymać pozwolenie na broń ukrytą, należy spełnić określone kwalifikacje w zależności od wymagań władz lokalnych. Przed otrzymaniem pozwolenia może być wymagane pomyślne ukończenie kursu z zakresu bezpieczeństwa broni, sprawdzenie przeszłości lub inne wymagania.

Noszenie ukrytej broni bez zezwolenia jest w wielu obszarach nielegalne. Konsekwencje różnią się w zależności od miejsca popełnienia przestępstwa. Surowsze kary są zazwyczaj nakładane, jeśli ktoś wnosi broń do szkoły lub szpitala, na co zwykle nie zezwala nikt poza organami ścigania.

Jeśli dana osoba posiada legalnie zarejestrowaną broń i pozwolenie na broń, zazwyczaj nadal obowiązują bardzo surowe zasady dotyczące sposobu przechowywania, eksponowania lub innego używania broni. Przepisy mogą się znacznie różnić w zależności od regionu. W niektórych obszarach nawet niewłaściwe przechowywanie broni w pojeździe może skutkować aresztowaniem za broń.