Czym zajmuje się asystent pedagogiczny absolwenta?

Absolwent, znany również jako GTA, jest absolwentem, który pomaga profesorowi w różnych zajęciach dydaktycznych na uczelni lub na uniwersytecie. Osoba ta jest na ogół aktywnie przyjętym uczniem, świadczącym takie usługi, aby pomóc w finansowaniu ich edukacji. Oprócz zysku pieniężnego, studenci chcący kontynuować karierę nauczycielską mogą zająć to stanowisko, aby zdobyć doświadczenie instruktorskie w środowisku akademickim. Absolwenci mogą być zmuszeni do spełnienia pewnych wymagań, zanim będą mogli podjąć tę pracę. Ogólnie rzecz biorąc, dana osoba będzie asystować w swoim obszarze studiów, chociaż niektórzy mogą być również wykwalifikowani do rozgałęziania się na inne obszary.

W wielu przypadkach samo bycie studentem nie wystarczy do objęcia stanowiska asystenta pedagogicznego absolwenta. Student może potrzebować ubiegać się o pracę, tak jak na każdym innym stanowisku. Może również zaistnieć ogólna potrzeba zapisania się na powiązany program akademicki. Czasami asystenci są zobowiązani do ukończenia programu szkoleniowego w ramach przygotowania do tego typu pracy w college’u lub na uniwersytecie. W ramach szkolenia nierzadko może się zdarzyć, że w ramach procesu szkoleniowego poświęci się kilka bezpłatnych godzin pracy.

Zazwyczaj asystent nauczyciela magisterskiego powinien być przygotowany do podjęcia wszystkich ról aktywnego profesora, gdyby był potrzebny pod nieobecność profesora. Z tego powodu zadania asystenta nauczyciela mogą być obfite. Na tym stanowisku osoba może asystować profesorowi poprzez przeprowadzanie testów, ocenianie prac domowych i egzaminów, prowadzenie wykładów i prowadzenie sesji dyskusyjnych. Większość asystentów zapewni również korepetycje. Dla profesora czas może być ograniczony, ponieważ wielu może mieć jednocześnie setki studentów; z tego powodu asystent dydaktyczny może prowadzić dyżury na spotkania ze studentami w przypadku nieobecności profesora.

Często asystent nauczyciela absolwenta może zostać przydzielony do działu badawczego. Może to być szczególnie prawdziwe, jeśli jego obszarem studiów są badania naukowe. W takim przypadku uczeń może zostać przydzielony do pracy w laboratorium, a nie w klasie. W przypadku asystenta nauczyciela laboratorium obowiązki zawodowe mogą być nieco inne. Podczas pracy w środowisku laboratoryjnym, poza standardowymi obowiązkami dydaktycznymi, asystent może być również odpowiedzialny za tworzenie laboratoriów, przygotowywanie ich do użycia i nadzorowanie eksperymentów uczniów.

Bycie asystentem absolwenta może bez wątpienia być satysfakcjonującym doświadczeniem. Taka pozycja może być szczególnie korzystna dla kogoś, kto chce doskonalić swoje umiejętności pedagogiczne w przyszłej karierze. Klasy w college’u i na uniwersytecie mogą być bardzo duże, co może sprawić, że ta pozycja będzie dość wymagająca. Z tego powodu osoba starająca się zostać asystentem nauczyciela powinna być zorientowana na ludzi, dobra w udzielaniu instrukcji i biegła w zarządzaniu czasem, ponieważ większość asystentów to zwykle zapisani studenci.