Czym zajmuje się Menedżer ds. Rekrutacji?

Głównym obowiązkiem kierownika ds. rekrutacji jest poszukiwanie odpowiednich pracowników. Ściśle współpracuje z działem zasobów ludzkich (HR) swojej firmy, aby zrozumieć potrzeby rekrutacyjne firmy. Bezpośrednie poszukiwanie kandydatów do pracy, sprawdzanie życiorysów i przestrzeganie przepisów prawa pracy to regularne czynności zawodowe dla kierownika ds. rekrutacji.

Koncentracja każdego dnia na potrzebach rekrutacyjnych firmy jest głównym celem pracy managera ds. rekrutacji. Zazwyczaj używa komputera do umieszczania reklam online skierowanych do wykwalifikowanych kandydatów. Menedżerowie ds. rekrutacji mogą podróżować w ramach swojej pracy. Często tworzą broszury o firmie i podróżują do kampusów uniwersyteckich lub na targi pracy, aby rozdawać je wraz ze swoją wizytówką potencjalnym kandydatom. Po tym, jak zainteresowani kandydaci skontaktują się z nimi, kierownik ds. rekrutacji następnie odpowiada, odpowiadając i prowadząc ich przez proces rozmowy kwalifikacyjnej.

Zazwyczaj menedżerowie ds. rekrutacji najpierw proszą zainteresowanych kandydatów o przesłanie CV. Kierownik ds. rekrutacji zwykle czyta stos CV na jednym posiedzeniu i odkłada te, które są obiecujące. Spośród nich sprawdzi referencje i informacje o edukacji. Po tym kroku menedżerowie ds. rekrutacji często kontaktują się z zawężoną liczbą kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Zgodnie z prawem, kierownik może być zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie otrzymane podania o pracę są przechowywane w firmie przez określony czas.

Zazwyczaj pierwszą rozmowę kwalifikacyjną z krótką listą kandydatów do pracy przeprowadza przedstawiciel HR lub kierownik ds. rekrutacji. Ta wstępna rozmowa prawdopodobnie odbędzie się przez telefon. Numer wnioskodawcy zostałby wówczas ponownie zawężony. HR, a także kierownik lub przełożony wydziału proszący o pracownika, są zwykle powiadamiani o tej krótkiej liście kandydatów do pracy. Wybrani kandydaci na tym etapie procesu są wzywani na kolejną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem działu rekrutacji; wywiady grupowe na tym etapie są powszechne.

Menedżerowie ds. Rekrutacji mogą przekazać kierownikowi ds. rekrutacji informację zwrotną na temat kandydatów, zwłaszcza wybranego. Menedżerowie ds. rekrutacji zwykle prowadzą dokumentację, a informacje o ich przeszłych rekrutach mogą pomóc im w przyszłych wysiłkach. Oprócz prowadzenia dokumentacji, menedżerowie ds. rekrutacji muszą być na bieżąco z najnowszymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia i zatrudniania, aby uniknąć problemów takich jak dyskryminacja. Muszą również przeprowadzać kontrole rejestrów karnych, jeśli wydaje się to uzasadnione brakiem lub podejrzanymi informacjami w CV.