Czym zajmuje się pełnomocnik ds. poręczenia majątkowego?

Adwokat za kaucją pełni podwójną funkcję zarówno jako prawnik klienta, jak i poręczyciel częściowy. Oprócz obrony klienta w sądzie i próby udowodnienia jego niewinności, osoba ta pozyskuje również środki niezbędne do zwolnienia klienta za kaucją. Adwokat ds. kaucji musi również prowadzić dokładne zapisy rozliczeniowe, współpracować z władzami, jeśli klient pomija zwolnienie za kaucją i odzyskać pieniądze za kaucją po zakończeniu procesu.

Podstawowym obowiązkiem adwokata poręczenia majątkowego jest działanie jako obrońca klienta w sądzie. Oznacza to, że adwokat musi być ekspertem w zakresie prawa danego kraju. Będzie współpracował z raportami policyjnymi i klientem, aby stworzyć plan działania i zdecydować, jak najlepiej bronić tego klienta w sądzie. Wielokrotnie adwokat musi dostosować plan odwołania się do ławy przysięgłych lub do sędziego przewodniczącego, w zależności od rodzaju sprawy.

Druga połowa pracy adwokata poręczenia majątkowego jest mniej tradycyjna. Oprócz pełnienia funkcji obrońcy klienta, adwokat musi również zabezpieczyć kaucję w celu zwolnienia klienta. Kaucja to kwota pieniężna ustalona przez sędziego, która, jeśli zostanie zapłacona, pozwala na zwolnienie podejrzanego z więzienia na czas procesu. Sędzia zwykle ustala wysokość kaucji na podstawie wagi przestępstwa i kryminalnej przeszłości podejrzanego. Na przykład podejrzany o morderstwo z długą listą wcześniejszych przestępstw będzie miał znacznie wyższą kaucję niż podejrzany o kradzież po raz pierwszy. Pieniądze za kaucją stanowią zabezpieczenie na czas wystąpień podejrzanego w sądzie i zazwyczaj mogą być negocjowane przez adwokata.

Adwokat ds. kaucji nie wpłaca samodzielnie pieniędzy za kaucją, ale raczej pomaga klientowi w ich wpłacie. Najczęstszą drogą jest znalezienie poręczyciela, profesjonalisty, który pożycza pieniądze specjalnie na wniesienie kaucji. Innym razem klient złoży kaucję w gotówce lub złoży akt własności.

Oprócz znajdowania pieniędzy za kaucją i pełnienia funkcji obrońcy, adwokat kaucji ma również kilka innych obowiązków. Ważne jest, aby prawnik ds. poręczenia majątkowego śledził rozliczenia, aby klient wiedział, ile jest mu winien po rozprawie. Poważnym wykroczeniem jest również, jeśli klient nie stawi się w sądzie podczas zwolnienia za kaucją. W takim przypadku adwokat powinien pomóc w odnalezieniu klienta. Niestawienie się w sądzie skutkuje również utratą pieniędzy za kaucją. Po zakończeniu procesu i po złożeniu przez klienta wszystkich wymaganych stawiennictwa w sądzie, ostatecznym obowiązkiem adwokata jest odzyskanie pieniędzy za kaucją z systemu sądowego i zwrócenie ich klientowi.