Czym zajmuje się trener wokalny?

Trener wokalny to profesjonalista muzyczny, który szkoli śpiewaków, którzy chcą poprawić swój śpiew i dbać o swój głos, aby mogli cieszyć się występami przez całe życie. Coaching wokalny jest intensywnie wykorzystywany przez profesjonalnych muzyków, którzy zwykle pracują z trenerem wokalnym na całe życie, a śpiewacy amatorzy i entuzjaści mogą również korzystać z sesji. Trenerzy wokalni mogą być sami śpiewakami, mogą też być absolwentami szkół muzycznych. Niektórzy uczestniczyli również w programach edukacyjnych dotyczących treningu głosu i mogą być członkami profesjonalnych organizacji zainteresowanych utrzymaniem wysokich standardów nauczania głosu.

Kiedy ktoś początkowo spotyka się z trenerem wokalnym, trener zwykle prosi osobę o śpiewanie, aby zorientowała się, jaki zakres i zainteresowania muzyczne ma wokalista. Trener przywiązuje dużą wagę do formy wokalisty, szukając jego potencjału i identyfikując obszary, w których wokalista musi się doskonalić. Informacje te są wykorzystywane do opracowania planu pracy ze śpiewakiem w celu poszerzenia zakresu wokalnego, poprawy jakości głosu i rozwijania umiejętności odpowiednich do określonych stylów muzycznych, takich jak śpiewanie opery.

Częstotliwość spotkań z trenerem wokalnym jest różna, a od śpiewaków oczekuje się również ćwiczeń w domu, odrabiania zadań domowych od trenera. Trenerzy wokalni, oprócz uczenia ludzi, jak lepiej śpiewać, zapewniają również instruktaż dbania o głos. Jeśli uczeń doświadcza problemów medycznych związanych z głosem, takich jak zapalenie krtani, trener wokalny może współpracować z lekarzem, aby doradzić piosenkarzowi leczenie i regenerację, stosując delikatne ćwiczenia, aby odbudować głos bez ryzyka dalszych obrażeń.

Śpiewacy przygotowujący się do konkretnych występów zwykle ściśle współpracują z trenerem wokalnym, gdy się przygotowują. Trener może pomóc piosenkarzowi wybrać repertuar i pracować z piosenkarzem podczas prób, aby głos był mocny, wyraźny i czysty. Trenerzy wokalni mogą również identyfikować możliwości śpiewania dla swoich uczniów i pomagać im się przygotować, a także pomagać ludziom w przygotowaniu się do przesłuchań wokalnych.

Wielu trenerów wokalnych pracuje niezależnie, chociaż niektórzy mogą być zatrudniani przez chóry i inne organizacje muzyczne do szkolenia swoich śpiewaków. Praca może wiązać się z podróżami, ponieważ niektórzy trenerzy podróżują do domów lub studiów swoich klientów i podróżują ze śpiewakami podczas występów. Wynagrodzenie jest różne, w zależności od poziomu umiejętności i rodzaju śpiewaków, z którymi pracuje trener; Na przykład osoba prowadząca lekcje śpiewu dzieciom otrzyma niższą pensję niż trener wokalny, który pracuje ze światowej sławy muzykami.