Dowody jakiego zwierzęcia są dopuszczalne w sądzie?

Pies gończy jest jedyną rasą psów, której dowody są dopuszczalne w sądach USA. Ogar, pierwotnie hodowany jako pies myśliwski, był używany w systemach sądowych sięgających czasów rzymskich. Pojedynczy ogar ma w nosie 230 milionów receptorów zapachowych; podczas gdy owczarek niemiecki ma tylko 225 milionów receptorów zapachowych, a ludzie mają pięć milionów. Ze względu na ich zdolność do wychwytywania zapachów, ogary tropiły osobniki od kilku godzin do kilku dni.

Więcej o zwierzętach organów ścigania:

Obecnie jedynymi zwierzętami wykorzystywanymi przez organy ścigania są konie i psy. W przeciwieństwie do psów, które są używane do śledzenia podejrzanych osób i przeszukiwania narkotyków lub materiałów wybuchowych, konie są używane do zapewnienia bezpieczeństwa w dużym tłumie.
Psy policyjne muszą pamiętać kilka poleceń ręcznych i słownych.
Najpopularniejszą rasą stosowaną przez organy ścigania jest owczarek niemiecki, a następnie owczarek holenderski i malinois belgijski.