Jak leczy się patologiczne kłamstwo?

Specjaliści medyczni bardzo się różnią, czy patologiczne kłamstwo jest prawdziwą chorobą, czy też poważną słabością charakteru. Kiedy towarzyszą takie problemy psychiczne, jak antyspołeczne zaburzenie osobowości, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD) lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD); Kłamstwo patologiczne jest na ogół traktowane jako choroba z terapią poznawczą i lekową. Kompulsywni kłamcy bez ukrytych problemów psychicznych są często leczeni poradnictwem. Skrajne przypadki wynikające z uszkodzenia mózgu, urazu lub ciężkiej choroby psychicznej mogą wymagać leczenia, takiego jak terapia awersyjna lub odczulanie. Nie zdefiniowano jasnego i szerokiego zestawu leczenia tego schorzenia, ponieważ psycholodzy i psychiatrzy nie zdefiniowali szczegółowo wszystkich jego rodzajów jako problemu medycznego, który można leczyć.

Zabiegi

Zabiegi w dużej mierze zależą od cech i stanu zdrowia osoby oraz stopnia leżenia. Niektórzy ludzie często kłamią i mogą nawet tworzyć szczegółowe historie, które zawierają fragmenty prawdy. W konfrontacji ci ludzie mogą w końcu wyznać swoje kłamstwa, ale mają trudności ze zmianą nawyków. W przypadku tych pacjentów poradnictwo jest najczęstszym sposobem leczenia. Terapeuta stara się uświadomić osobie konsekwencje swoich działań i zrozumieć różnicę między prawdą a kłamstwem.

Zaburzenia osobowości, takie jak OCD i ADHD, mogą dobrze reagować na połączone leczenie lekami psychiatrycznymi i terapią poznawczo-behawioralną. Leczenie odczulające, terapia ekspozycji i leki stabilizujące nastrój w przypadku zachowań uzależniających mogą pomóc ludziom przezwyciężyć kłamstwo, a także leczyć podstawowe schorzenia osobowości. W ciężkich przypadkach pracownicy służby zdrowia mogą przepisać leki przeciwpsychotyczne lub terapię awersyjną.

rozważania

Wiele osób, które wykazują patologiczne kłamstwo, wykazuje również wyraźne objawy innych stanów, które można leczyć. Dokładne zdiagnozowanie podstawowych schorzeń jest niezwykle ważne, zarówno dla leczenia problemu, jak i zapobiegania rozwojowi dodatkowych problemów. Ostatnią rzeczą, jaką chciałoby się dać osobie z OCD, jest środek pobudzający, który prawdopodobnie zaostrzyłby zaburzenie.

Terapia i leki wymagają od osoby leczonej zgody, a patologiczny kłamca, który ma zaburzenia antyspołeczne, może nie chcieć być leczony. Osoba, która cierpi na tę chorobę, musi na pewnym głębokim poziomie zaangażować się w pracę wymaganą w terapii poznawczo-behawioralnej, a także być gotowa do przyjmowania leków. Problem z tymi metodami polega na tym, że patologiczny kłamca może dość łatwo kłamać na temat przyjmowania leków lub ich skuteczności. Może też kłamać na temat tego, co dzieje się w jego życiu, co może sprawić, że terapia będzie nieskuteczna.

Możliwy związek ze strukturą mózgu
Badanie dotyczące patologicznego kłamstwa opublikowane w październiku 2005 British Journal of Psychiatry sugeruje, że patologiczny kłamca może mieć nieco inny mózg niż inni. Jeśli to prawda, bardzo utrudniłoby to leczenie, ponieważ bardzo trudno jest skutecznie zmienić strukturę mózgu człowieka bez szkody dla niego. Wykazano, że patologiczni kłamcy mają o 26% więcej istoty białej niż osoby z innymi zaburzeniami psychicznymi, które nie kłamią kompulsywnie. Inne badania również powiązały obecność istoty białej ze zdolnością do kłamania, ponieważ osoby z autyzmem, które na ogół nie mogą kłamać, mają zwykle mniejsze ilości istoty białej w mózgu.
Ponadto badania nad rozwojem dzieci pokazują, że dzieci stają się znacznie bardziej wiarygodnymi kłamcami, gdy mają około 10 lat. Wcześniej na ogół nie są one wiarygodne. Ten 10-letni znak zbiega się ze znaczącym rozwojem istoty białej w korze przedczołowej. Więcej istoty białej może po prostu oznaczać więcej kłamstwa, a zbyt wiele może przełożyć się na patologiczne kłamstwo.