Jak mam prawa autorskie do bloga?

Możliwe jest chronienie bloga prawem autorskim, współpracując z rządowym urzędem ds. praw autorskich lub uzyskując licencję na dystrybucję od firmy lub organizacji, która rozszerza takie licencje na blogerów. W Stanach Zjednoczonych prawa autorskie do bloga można uzyskać, rejestrując go w Urzędzie ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych (USCO). Rejestracja w celu uzyskania praw autorskich daje blogerom publiczny rejestr ich roszczeń do własnej własności intelektualnej. Ułatwi to blogerom ochronę siebie i reprezentowanie swoich roszczeń w przypadku kradzieży lub plagiatu ich pracy. W takich przypadkach nie zawsze konieczne jest, aby bloger ustanowił prawa autorskie w celu wysłania listów o zaprzestaniu działalności.

Instrukcje dotyczące ochrony praw autorskich do bloga w Stanach Zjednoczonych są przedstawione w stosunkowo jasny sposób w okólnikach rozpowszechnianych przez Urząd Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych. O takie okólniki można poprosić pocztą lub pobrać ze strony internetowej USCO. W większości przypadków blogerzy są zobowiązani do przesyłania zawartości swoich blogów na dysku wraz z innymi materiałami aplikacyjnymi. Złożenie tego wniosku może wiązać się z opłatą.

Dla tych, którzy decydują się na objęcie prawem autorskim materiałów, które publikują na swoich blogach, ważne jest, aby czytelnicy i odwiedzający witrynę wiedzieli, że praca jest chroniona prawem autorskim. Każda strona bloga powinna mieć symbol praw autorskich, czyli literę „c” otoczoną kółkiem, umieszczony gdzieś na stronie. Ludzie często umieszczają ten symbol na dole każdej strony. Wraz z tym symbolem należy umieścić nazwisko osoby lub organizacji będącej właścicielem praw autorskich. Dodatkowo należy podać rok lub lata obowiązywania praw autorskich.

Aby w bardzo bezpieczny sposób zabezpieczyć bloga prawami autorskimi, bloger powinien również odnotować informacje o prawach autorskich, jeśli treści z bloga są wykorzystywane w innym miejscu. Na przykład niektórzy blogerzy ostrożnie publikują informacje o prawach autorskich w kanałach RSS, które zawierają treści z ich blogów. To samo można zrobić, jeśli treści z bloga są rozpowszechniane w inny sposób, na przykład w treści biuletynu internetowego.

Ci, którzy zdecydują się na uzyskanie licencji dystrybucyjnej, mogą nie potrzebować również praw autorskich. Prawa autorskie do bloga oznaczają zakazanie korzystania z jakiejkolwiek zawartości bloga w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony przez właściciela praw autorskich. Uzyskanie licencji dystrybucyjnej oznacza wyrażenie zgody na określone rodzaje wykorzystania tych treści.