Jak mogę używać duloksetyny na depresję?

Duloksetyna jest lekiem stosowanym głównie w leczeniu depresji i uogólnionych zaburzeń lękowych i jest dostępny tylko na receptę w niektórych krajach. Jest to rodzaj selektywnego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), a zatem zwiększa ilość tych neuroprzekaźników w mózgu. Jeśli pracownik służby zdrowia zalecił lub przepisał duloksetynę na objawy depresji, których doświadczasz, możesz zastosować tę terapię farmakologiczną jako jeden z aspektów ogólnego leczenia. Główne elementy skutecznego stosowania duloksetyny w leczeniu depresji obejmują ścisłe przestrzeganie instrukcji, utrzymywanie wszystkich wizyt lekarskich w celu monitorowania stanu pacjenta i utrzymywanie schematu leczenia, nawet jeśli poprawa nastroju potrwa kilka tygodni.

Jeśli pracownik służby zdrowia przepisał duloksetynę na depresję, postępuj zgodnie ze wszystkimi jego instrukcjami. Możesz zacząć od małej dawki, która jest powoli zwiększana w ciągu pierwszych kilku tygodni terapii. Lek należy przyjmować codziennie i mniej więcej o tej samej porze każdego dnia. Połknąć kapsułkę leku w całości; nie otwierać kapsułki i nie próbować mieszać leku z jedzeniem lub płynami. W zależności od instrukcji, należy przyjmować duloksetynę z jedzeniem lub poza regularnymi posiłkami.

Stwierdzono, że wiele leków przeciwdepresyjnych, w tym duloksetyna, powoduje znaczące zmiany nastroju u niektórych pacjentów. W szczególności niektórzy pacjenci zgłaszali myśli samobójcze, zwiększoną depresję, wrogość, drażliwość, ataki paniki i bezsenność. Z tego powodu Twój pracownik służby zdrowia prawdopodobnie będzie umawiał się z Tobą na częste wizyty na początku terapii oraz za każdym razem, gdy Twoja dawka zostanie zwiększona lub zmniejszona. Ważne jest, abyś odbywał wszystkie zaplanowane wizyty u lekarza, aby móc monitorować swój stan psychiczny. Posiadanie obiektywnego profesjonalisty, który oceni twój nastrój, stan psychiczny i obecność jakichkolwiek skutków ubocznych w tym czasie jest ważne.

Duloksetyna na depresję zazwyczaj wymaga od jednego do czterech tygodni, aby wykazać poprawę objawów. W niektórych przypadkach czas do złagodzenia objawów depresji może być dłuższy ze względu na konieczność dostosowania dawki w celu osiągnięcia poziomów terapeutycznych. Kontynuuj samodzielne podawanie leków, nawet jeśli subiektywnie nie odczuwasz poprawy nastroju lub objawów. Nagłe odstawienie leku może nie tylko spowodować, że nie osiągniesz wymaganego poziomu terapeutycznego w organizmie, ale może również spowodować objawy odstawienia.

Leczenie farmakologiczne — takie jak duloksetyna na depresję — to tylko jeden z aspektów terapii tej choroby. Omów z lekarzem inne sposoby leczenia tego zaburzenia, takie jak poradnictwo, ćwiczenia, techniki relaksacyjne w przypadku lęku lub grupy samopomocy. Im więcej narzędzi używasz do radzenia sobie z chorobą, tym większa szansa, że ​​terapia duloksetyną może być skuteczna.