Jak przejść do fizjologii ćwiczeń klinicznych?

Aby rozpocząć karierę w fizjologii ćwiczeń klinicznych, należy zaplanować uzyskanie stopnia licencjata, a także stopnia magistra lub certyfikatu zawodowego. Osoby, które planują pracować na stanowisku związanym z prowadzeniem badań naukowych, powinny również ukończyć studia doktoranckie. Zatrudnienia jako fizjolog ćwiczeń klinicznych można szukać w szpitalach, ośrodkach fitness, gabinetach fizjoterapeutycznych i ośrodkach rehabilitacji. Wiele zawodów związanych z fizjologią ćwiczeń fizycznych wymaga ukończenia wykształcenia lub certyfikatu danej osoby przed zdobyciem doświadczenia zawodowego.

Pierwszym krokiem do wejścia na pole fizjologii ćwiczeń klinicznych jest rozpoczęcie studiów licencjackich z fizjologii ćwiczeń, wychowania fizycznego lub nauk o zdrowiu. Ponieważ fizjolog ćwiczeń klinicznych jest odpowiedzialny za testowanie i monitorowanie reakcji organizmu człowieka na różne ćwiczenia, te stopnie mogą zapoznać osobę z funkcjonowaniem organizmu. Programy te mogą również przygotować studentów do dalszych studiów podyplomowych z fizjologii ćwiczeń, co może być wymagane przez niektórych pracodawców. Wybór przez studenta programu studiów licencjackich i szkoły powinien opierać się na tym, czy ma on na celu przygotowanie osób do zaawansowanej nauki lub zatrudnienia.

Kiedy student kończy studia licencjackie, powinien zacząć decydować, jaką dziedziną fizjologii ćwiczeń jest najbardziej zainteresowany. Na przykład szpitale preferują stopnie naukowe, podczas gdy specjalizacja, taka jak fizjoterapia, może preferować certyfikację zarządu. Niektóre z dostępnych obszarów specjalizacji obejmują kardiologię, pulmonologię, sprawność fizyczną i badania. Certyfikat zarządu w zakresie fizjologii ćwiczeń klinicznych można uzyskać za pośrednictwem profesjonalnych organizacji, które zarządzają certyfikowanymi egzaminami.

Certyfikacja może być atutem dla aspirującego fizjologa ćwiczeń klinicznych. Oprócz weryfikacji wiedzy i techniki praktyka, certyfikacja pomaga również zapewnić przestrzeganie określonej etyki i zachowań zawodowych. Niektóre kraje i pracodawcy używają poświadczeń certyfikacyjnych jako sposobu komunikowania jakości usług i zaufania. Szkoły zawodowe, uniwersytety i dostawcy kształcenia na odległość mogą być źródłem zajęć przygotowujących osoby do certyfikacji z fizjologii ćwiczeń klinicznych.

Gdy uczeń ukończy edukację lub certyfikat, poszukiwanie stanowiska w fizjologii ćwiczeń klinicznych jest podobne do innych zawodów. Podczas gdy ogłoszenia prasowe i internetowe tablice ogłoszeń mogą być dobrym miejscem do rozpoczęcia, pomocne mogą okazać się również nawiązywanie kontaktów i agencje zatrudnienia. Rekruterzy mogą wygłaszać prezentacje lub spotykać się ze studentami na kampusach uczelni podczas targów karier. Jeśli to możliwe, konsultacja z biurem pośrednictwa pracy w college’u jest dodatkowym sposobem na dopasowanie absolwentów do wolnych miejsc pracy.