Jak rozstania wpływają na mózg?

Rozpad związku wpływa na mózg prawie dokładnie tak samo, jak fizyczne oparzenie — w rzeczywistości te same obszary i sieci mózgowe są aktywowane, gdy osoba przechodzi przez zerwanie, a nawet myśli o jednym później, jak aktywują się, gdy osoba dotyka gorącego pieca.

Więcej faktów na temat wpływu rozstania na mózg:

Mózg doświadcza również odstawienia podczas rozstania, które jest bardzo podobne do odstawienia narkotyków lub alkoholu. W rzeczywistości podczas rozstania aktywowane są dokładnie te same obszary mózgu, które są związane z nagrodami, pragnieniami uzależnienia i bólem fizycznym, jak podczas odstawiania substancji uzależniającej.
Wygląda na to, że rozpad związku może w rzeczywistości ponownie podłączyć mózg. Podczas przechodzenia przez proces żałoby po rozstaniu, synapsy i dendryty mózgu mogą w rzeczywistości cofać się i przekształcać w nowe wzorce.
Smutek po rozstaniu wydaje się być neurologicznie różny od innych rodzajów depresji lub żalu. Chociaż niektóre podobne części mózgu są aktywowane podczas rozstania oraz w okresie depresji lub żalu, aktywowanych jest również kilka różnych.