Jakie są najczęstsze przyczyny nieprawidłowego mózgu?

Wiele z najczęstszych przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania mózgu wynika z problemów występujących podczas rozwoju mózgu płodu lub we wczesnym dzieciństwie. W niektórych przypadkach problemy te mają przyczyny genetyczne. W innych przypadkach problemy z rozwojem mózgu wynikają z czynników środowiskowych, w tym z narażenia na substancje toksyczne lub stresy środowiskowe. Urazy fizyczne mogą również powodować rozwój nieprawidłowego mózgu. Niektóre nieprawidłowości w mózgu pojawiają się stopniowo w ciągu życia.

Mózg człowieka to niezwykle złożona struktura. Sama złożoność ludzkiego mózgu oznacza, że ​​istnieje wiele różnych sposobów, w jakie jego rozwój może się nie powieść. Najpoważniejsze problemy genetyczne są zazwyczaj śmiertelne. Mniej poważne problemy w rozwoju mózgu płodu często powodują nieprawidłowe struktury mózgu.

Porażenie mózgowe jest jednym z powszechnych schorzeń, które często wynikają z nieprawidłowego rozwoju mózgu. Wynika to z problemów genetycznych. Zazwyczaj wiąże się to z problemami rozwojowymi w macicy. Ten stan może objawiać się w wielu różnych formach, ale najczęściej wpływa na zdolność mózgu i układu nerwowego do skutecznej kontroli mięśni ciała. Uraz mózgu może również spowodować pojawienie się porażenia mózgowego w późniejszym życiu.

Padaczka, podobnie jak porażenie mózgowe, jest często wynikiem nieprawidłowości strukturalnych w mózgu. Może to być spowodowane czynnikami genetycznymi lub środowiskowymi. Padaczka powoduje napady niezwykłej aktywności nerwowej w mózgu, które mogą powodować drgawki lub inne objawy.

Wiele substancji znajdujących się w środowisku może hamować rozwój mózgu lub powodować jego uszkodzenie. Jednym z dobrze znanych przykładów tego problemu jest ołów, najczęściej w postaci farby ołowiowej. Ołów powoduje uszkodzenie wielu obszarów tkanki mózgowej, a znaczna ekspozycja w dzieciństwie ograniczy rozwój mózgu.

Fizyczny uraz głowy może spowodować pojawienie się nieprawidłowości w mózgu. Pojedynczy, łagodny przypadek urazu głowy, taki jak wstrząśnienie mózgu, prawdopodobnie nie spowoduje trwałych zmian w strukturze mózgu. Jednak poważniejsze lub powtarzające się urazowe uszkodzenie mózgu może powodować obrzęk, śmierć tkanek i siniaki tkanek mózgowych. Ten stan może wywołać dowolną liczbę objawów, ponieważ może to dotyczyć dowolnej części mózgu.

Guzy mózgu i tętniaki mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie mózgu. W miarę wzrostu guz często przemieszcza lub niszczy zdrową tkankę mózgową. Tętniaki, obrzęk naczyń krwionośnych w mózgu, mogą również wywierać nacisk na pobliską tkankę, powodując objawy neurologiczne.

Zaburzenia zwyrodnieniowe mózgu wynikają ze stopniowego rozpadu prawidłowych struktur i funkcji mózgu. Zaburzenia te często mają wiele przyczyn. Genetyka zazwyczaj odgrywa dużą rolę, podobnie jak styl życia i odżywianie.

Choroba Alzheimera jest jedną z najczęstszych chorób zwyrodnieniowych, które mogą powodować nieprawidłowy mózg. Wynika to ze stopniowego nagromadzenia uszkodzeń mózgu w postaci blaszek utrudniających normalne funkcjonowanie mózgu, splotów niefunkcjonalnej tkanki podporowej oraz utraty połączeń między neuronami. Efektem końcowym tego stanu jest mózg, który działa wolniej i nieregularnie, a utrata pamięci i utrata kontroli emocjonalnej są częstymi objawami. Ta choroba jest bardzo powszechna wśród osób starszych.

Stwardnienie rozsiane jest znacznie rzadsze, ale ma bardzo podobny wpływ na mózg. Ta choroba, powszechnie uważana za stan autoimmunologiczny, powoduje rozpad ochronnej powłoki wokół włókien nerwowych. Utrata tej powłoki sprawia, że ​​nerwy są mniej zdolne do przekazywania informacji. Choroba zwykle postępuje, a następnie nawraca, ale ogólny przebieg choroby powoduje zwyrodnienie mózgu.