Jak skuteczna jest gemcytabina na raka płuc?

Gemcytabina na raka płuc jest skuteczną metodą leczenia w połączeniu z cisplatyną, ale poza tym nie ma znaczącego efektu. Pozytywne wyniki tej kombinacji kwalifikują ją tylko jako jedną z kilku opcji leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca, w przeciwieństwie do leczenia zalecanego. Badania dotyczyły wpływu gemcytabiny na raka płuc w połączeniu z cisplatyną i przyniosły pozytywne wyniki. Mimo to sam lek nie jest skuteczny w leczeniu, a zamiana cisplatyny na inny lek, np. karboplatynę, również jest nieskuteczna.

Rak jest spowodowany podziałem komórkowym poza ograniczeniami normalnie narzucanymi przez normalne komórki. Leki, takie jak gemcytabina, są klasyfikowane jako antymetabolity, które podszywają się pod zwykłe substancje wchodzące w skład komórek i zapobiegają ich podziałowi, gdy zostaną wprowadzone do komórki. Rak jest spowodowany niepotrzebnym podziałem komórek, który przekształca się w guz. Kiedy gemcytabina jest przyjmowana na raka płuc, zakłóca działanie pirymidyny, aby zapobiec podziałowi komórek i zwiększeniu rozmiaru guza.

Badania nad wpływem gemcytabiny na raka płuca wskazują, że może być zalecana w niedrobnokomórkowym raku płuca, ale tylko wtedy, gdy jej stosowanie jest połączone ze stosowaniem cisplatyny. Niedrobnokomórkowy rak płuca, który nie rozprzestrzenia się tak szybko jak drobnokomórkowy rak płuca, jest najczęstszą odmianą raka płuca. Trzy typy niedrobnokomórkowego raka płuca to gruczolakoraki, raki płaskonabłonkowe i raki wielkokomórkowe. Gruczolakoraki znajdują się na zewnątrz płuc, raki płaskonabłonkowe występują w środku płuca, a raki wielkokomórkowe mogą występować w dowolnym miejscu płuc. Raki wielkokomórkowe rozprzestrzeniają się najszybciej, a guzy rosną znacznie szybciej.

Badania wykazały, że stosowanie gemcytabiny w raku płuc bez innego leczenia nie jest skuteczne. Wykazano, że lek w połączeniu z cisplatyną ma pozytywny wpływ na przeżywalność pacjentów. Wykazano jednak, że inne kombinacje, takie jak gemcytabina i karboplatyna lub taksan, są nieskuteczne jako leczenie podstawowe.

Naukowcy spekulują, że niektóre cząsteczki można przetestować, aby wskazać, czy gemcytabina będzie skuteczną metodą leczenia. Jeśli te czynniki prognostyczne zostaną zidentyfikowane, lekarze będą mieli znacznie łatwiejszą pracę przy ustalaniu zalecanego sposobu leczenia pacjentów z rakiem płuc. Gemcytabina w leczeniu raka płuc w połączeniu z cisplatyną to tylko jedna z kilku opcji, ale podejścia oparte na genomie mogą ułatwić dostosowanie leczenia i uzyskać lepsze wyniki.