Jak wybrać najlepszą metodę leczenia toksyczności digoksyny?

Leczenie toksyczności digoksyny różni się w zależności od konkretnych objawów oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Arytmie lub nieprawidłowe rytmy serca są leczone lekami w razie potrzeby, a wspomagająca terapia tlenowa może wymagać zastosowania do czasu ustabilizowania się stanu zdrowia pacjenta. Płukanie żołądka lub pompowanie żołądka jest często stosowane razem z węglem aktywowanym, aby pozbyć się nadmiaru digoksyny. W cięższych przypadkach leczenie toksyczności digoksyny może obejmować stosowanie silnych leków lub nawet dializę nerek. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zindywidualizowanych opcji leczenia toksyczności digoksyny należy omówić z lekarzem lub innym pracownikiem medycznym.

W większości przypadków leczenie zatrucia digoksyną rozpoczyna się od tlenoterapii i wytworzenia dostępu dożylnego. Zdarza się to często w karetce w drodze do szpitala. Zwykle na nos i usta pacjenta nakłada się maskę, aby tlen mógł zostać wprowadzony do organizmu. Mały cewnik, znany jako IV, jest następnie umieszczany w żyle, zwykle na ramieniu. Pozwala to na szybkie i łatwe wprowadzenie do organizmu niezbędnych leków lub płynów. Po dotarciu pacjenta do szpitala może być wymagana bardziej skomplikowana pomoc w oddychaniu.

Płukanie żołądka i użycie węgla aktywowanego są stosunkowo standardowymi metodami leczenia toksyczności digoksyny. Procedura płukania żołądka polega na umieszczeniu cienkiej, elastycznej rurki w nosie i gardle. Rurka ta sięga do żołądka i umożliwia odessanie zawartości przed płukaniem żołądka sterylnym roztworem soli fizjologicznej. Następnie można podać węgiel aktywowany, aby pomóc wchłonąć pozostałą digoksynę z organizmu. Te metody leczenia mogą być stosowane po wyeliminowaniu wszelkich kryzysów medycznych, a pacjent jest medycznie stabilny.

Czasami w ramach planu leczenia toksyczności digoksyny mogą być przepisywane specjalne leki znane jako przeciwciała swoiste dla digoksyny, chociaż ta opcja jest ogólnie zarezerwowana dla najcięższych przypadków. W takich przypadkach nerki mogą mieć problem z odfiltrowaniem digoksyny z organizmu, co czyni dializę niezbędną opcją leczenia. Dializa nerek polega na podłączeniu pacjenta do maszyny, która usuwa krew z organizmu, filtruje odpady z krwi, a następnie zwraca czystą krew do organizmu. Przy natychmiastowym leczeniu dializa może pomóc w zapobieganiu trwałemu uszkodzeniu nerek, chociaż często zdarza się, że pewna utrata czynności nerek utrzymuje się, nawet po agresywnym leczeniu.