Jak wybrać najlepszy system EMR?

Od 2011 roku na rynku dostępnych jest wiele systemów elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR). Wybór najlepszego rozwiązania EMR może być trudnym zadaniem, ponieważ istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Kwestie budżetowe, zgodność z istniejącymi technologiami i przydatność do specjalnych koncentracji należą do najważniejszych kwestii. Konieczna jest również decyzja o wyborze rozwiązania hostowanego lub własnego.

Jak w przypadku każdego zakupu, aby wybrać najlepszy system EMR, należy określić cel i minimalną wymaganą funkcjonalność produktu. Szpitale będą miały inny zestaw podstawowych potrzeb niż mała przychodnia ambulatoryjna lub indywidualny lekarz. Specjaliści będą mieli dodatkowe potrzeby i obawy, którymi trzeba się zająć.

Ważne jest również to, czy istnieje istniejący system elektroniczny. Jeśli istnieje technologia, problemem może być kompatybilność lub migracja danych. Bez istniejącej skomputeryzowanej ewidencji wdrożenie systemu i przeniesienie ewidencji papierowej będzie stanowić problem.

Hostowany system EMR, w którym bazy danych itp. znajdują się poza siedzibą firmy, jest opcją dla bardziej elastycznych organizacji, w których potencjalne przestoje spowodowane problemami z połączeniem internetowym nie są tak poważnym czynnikiem ryzyka. Rozwiązania na miejscu często zapewniają większą stabilność i minimalizują przestoje. W przypadku obu rozwiązań kluczowym problemem jest integralność i bezpieczeństwo danych. Sprawdź, czy EMR zapewnia odpowiednie opcje złagodzenia problemów związanych z prywatnością i tworzeniem kopii zapasowych, w tym przywracanie danych w przypadku katastrofy.

Szukając najlepszego EMR, oceń dostępne moduły rozszerzeń i interfejsy laboratoryjne, aby upewnić się, że zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby zostaną zaspokojone. Niektóre firmy będą oferować szkolenia dla pracowników biurowych i lekarzy. Użyteczność EMR jest ważna i często można ją zwiększyć poprzez dostosowanie rozwiązania zarówno przez firmę sprzedającą, jak i organizację kupującą.

Koszty kompletnego systemu EMR będą się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, w tym wymienionych tutaj, takich jak hostowane lub wewnętrzne, dodane moduły i szkolenia. Dodatkowe rzeczy do rozważenia i zbadania obejmują wsparcie oferowane dla rozwiązania. Czasy odpowiedzi i czasy rozwiązywania problemów są niezbędne w środowisku medycznym. Potwierdź, że firma jest stabilna i ma wystarczającą liczbę godzin wsparcia, aby znaleźć najlepszy EMR.
Systemy EMR nieustannie ewoluują, a aktualizacje są nieuniknione. Sprawdź, czy aktualizacje są uwzględnione w zakupie, jako część dodatku lub całkowicie oddzielna. Przeczytaj wszystko drobnym drukiem i nalegaj na wyjaśnienie wszystkich zawartych w umowie warunków. Zobacz demonstracje, zdobądź wersję próbną do testów i upewnij się, że udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania, aby wybrać najlepszy system EMR.