Jak zmienić adres IP?

Istnieje kilka powodów, dla których ludzie mogą chcieć zmienić protokół internetowy lub adres IP. Ponieważ ten typ adresu służy jako unikalny identyfikator komputera i jego połączenia z Internetem, ci, którzy działają z tak zwanym statycznym adresem IP, mogą uznać za pomocną zmianę go od czasu do czasu, po prostu ze względów bezpieczeństwa i Internetu Prywatność. W zależności od typu używanego systemu operacyjnego proces ten może być stosunkowo prosty.

W przypadku użytkowników systemu Windows pierwszym krokiem jest ustalenie, czy typ adresu IP jest już używany. W przypadku większości systemów Windows oznacza to przyjrzenie się połączeniom sieciowym aktualnie zainstalowanym na dysku twardym. Kliknięcie na połączenie LAN spowoduje wyświetlenie menu, w którym można uzyskać dostęp do właściwości połączenia za pomocą zakładki Protokół internetowy. Tutaj można zażądać, aby system automatycznie uzyskał adres IP lub ręcznie wprowadzić określony adres IP, który był wcześniej używany.

Inne systemy operacyjne używają podobnych protokołów do wprowadzania zmian w bieżącym adresie IP. Elektroniczne podręczniki pomocy, które są dołączone do każdej instalacji danego systemu operacyjnego, zawierają szczegółowe instrukcje, jak zlokalizować aktualnie używany adres i jak go zmienić. Dobrą rzeczą w dokonywaniu tego typu zmian jest to, że nie wymaga to dużych umiejętności technicznych, a zadanie można wykonać w ciągu zaledwie kilku chwil.

W zależności od charakteru połączenia internetowego może nie być potrzeby ręcznej aktualizacji adresu IP. Niektórzy dostawcy dostarczają tak zwane adresy dynamiczne. Usługi szerokopasmowe są dobrym przykładem dostawców, którzy często stosują to podejście. W tym scenariuszu dostawca przydziela komputerowi nowy adres za każdym razem, gdy nawiązywane jest nowe połączenie z serwerami dostawcy. Dla dostawcy takie podejście często pomaga obniżyć koszty. Jednocześnie użytkownik końcowy może cieszyć się stosunkowo anonimowym surfowaniem, ponieważ szanse na wykorzystanie tego samego adresu przez dwie kolejne sesje są bardzo niskie.

Dostawcy DSL, wraz z wieloma usługami szerokopasmowymi, również czasami stosują podejście dynamicznego adresu IP. Aby ustalić, w jaki sposób Twój dostawca przydziela adresy, skontaktuj się z nim i zapytaj, czy adresy są statyczne, co oznacza, że ​​nigdy się nie zmieniają, czy dynamiczne. Jeśli Twój dostawca używa adresów statycznych, oznacza to, że będziesz musiał dokonać ręcznej zmiany. Jeśli dostawca potwierdzi, że korzysta z dynamicznej strategii adresowania, wszystko, co musisz zrobić, aby zmienić adres, to zerwać połączenie z jego serwerami, a następnie ustanowić nowe.