Jak zostać biotechnologem?

Bycie biotechnologem, znanym również jako technolog biologiczny, oznacza łączenie dziedzin biologii i technologii w celu opracowywania rozwiązań naukowych w wielu gałęziach przemysłu i sektorach, w tym w rolnictwie i zdrowiu publicznym. Taki specjalista pomaga naukowcowi biologicznemu w takich czynnościach, jak badania lub zbieranie danych, przeprowadzanie testów lub eksperymentów oraz rysowanie wykresów i wykresów w warunkach laboratorium medycznego lub diagnostycznego. Zatem, aby zostać biotechnologem, trzeba mieć znacznie wysoki poziom szkolenia, który można uzyskać na uczelni wyższej.

Najpopularniejszą ścieżką edukacyjną, jaką podejmuje się, aby zostać biotechnologem, jest uzyskanie stopnia Associate of Science (AS) lub Applied Science (AAS) w dziedzinie biotechnologii lub nauk laboratoryjnych, co zwykle zajmuje dwa lata. Ten program jest oferowany głównie w kolegiach społecznych, chociaż niektóre szkoły techniczne również go oferują. Typowe obszary tematyczne to biologia komórkowa i molekularna, immunologia, nanotechnologia, nauka o zdrowiu i bioprodukcja. Niektóre instytucje edukacyjne mogą wymagać wzięcia udziału w ogólnych kursach edukacyjnych, takich jak kompozycja lub matematyka w języku angielskim, obejmować staż, szkolić uczniów w zakresie obsługi systemów komputerowych lub oferować specjalności, takie jak kontrola chorób lub badania farmaceutyczne. Stopień współpracownika ma przede wszystkim zapewnić umiejętności laboratoryjne niezbędne do zostania biotechnologem.

Chociaż nie jest to konieczne, aby zostać biotechnologem, niektórzy ludzie uzyskują tytuł licencjata lub magistra w dziedzinie biotechnologii, które można zdobyć na uczelniach i uniwersytetach. Stopień licencjata zazwyczaj trwa cztery lata, a osoby zainteresowane stopniem magistra potrzebują co najmniej stopnia licencjata jako jednego z warunków przystąpienia do dwuletniego programu. Kursy oferowane w tych ścieżkach są bardziej wyspecjalizowane w niektórych obszarach tematycznych, takich jak biotechnologia żywności lub biologia komórek rakowych. Posiadanie tytułu licencjata i/lub magistra biotechnologii może zwiększyć szanse na zatrudnienie i potencjał zarobkowy dzięki wyższemu poziomowi wyszkolenia i wiedzy.

Niektóre uczelnie oferują programy certyfikatów, których ukończenie zwykle zajmuje około połowy czasu studiów stowarzyszonych. Certyfikat jest jednak przeznaczony dla osób zainteresowanych stanowiskami na poziomie podstawowym. Osoby na takich stanowiskach nazywane są biotechnikami lub technikami biologicznymi, a niektórzy z nich pracują u biotechnologów.

Po ukończeniu programu akademickiego absolwenci mogą pracować w różnych miejscach pracy, w tym w placówkach medycznych, laboratoriach badawczych, organizacjach zdrowotnych lub środowiskowych oraz sektorach rządowych. Niektórzy biotechnologowie mogą zdecydować się zostać naukowcami biologicznymi; ten zawód wymaga uzyskania stopnia naukowego doktora.