Jaka jest funkcja metonimii w poezji?

Technika literacka znana jako metonimia jest najczęściej używana w poezji do zwrócenia uwagi na słowo lub ideę poprzez nieznaczną zmianę dykcji, której używa poeta. Niewielka zmiana w doborze słów może spowodować duże zmiany w sposobie, w jaki czytelnik postrzega pojęcie w wierszu. Metonimia może to osiągnąć, często abstrahując leżącą u podstaw ideę lub czyniąc ją większą niż życie.

Prostym sposobem użycia metonimii w poezji jest nazwanie czegoś nazwą, która czyni ją mniej techniczną lub specyficzną, a bardziej abstrakcyjną lub „archetypową”. Na przykład, jeśli poeta pisze wers, w którym ktoś krwawi, ale zamiast słowa „krew” używa słowa „życie”, wywołuje to inne wrażenie na wielu czytelnikach. W takim użyciu metonimii krew jako techniczny element biologiczny zostaje wyabstrahowana w „siłę życiową”, coś o bardziej duchowych lub metafizycznych skojarzeniach. Jest to jedno z najczęstszych zastosowań metonimii w poezji i innej literaturze.

Ponadto metonimia może być również używana do opisu instytucji, takich jak narody, czy w średniowiecznym znaczeniu królestwa. Jednym z powszechnych zastosowań metonimii jest odnoszenie się do żołnierzy lub armii jako „siły” narodu. Współcześnie ten metonimiczny termin obejmowałby inne części systemu obronnego, takie jak zaawansowana technologia obronna.

Innym zastosowaniem metonimii w poezji jest wyeliminowanie rzeczownika z linii produktów i pozostawienie przymiotnika. Na przykład użycie słowa „dobre” do opisania dobrych rzeczy jest użyciem metonimii. Ponownie, użycie metonimii jeszcze bardziej abstrahuje ten pomysł. Powiedzenie „dobre rzeczy” daje bardziej konkretne wyobrażenie o tym, do czego się odnosi, ale samo powiedzenie „całe dobre” daje czytelnikom bardziej uniwersalne wrażenie tego, co jest omawiane lub opisywane za pomocą poezji.

Metonimia w poezji może być również przydatna w symbolice literackiej. Symbolika literacka to idea, że ​​słowa wyrażone na stronie mogą mieć głębsze lub ukryte znaczenia. Tutaj użycie metonimii może pomóc w stworzeniu bardziej symbolicznego dzieła literackiego.

Ogólnie rzecz biorąc, metonimia bierze przyziemne, zwyczajne przedmioty i nadaje im bardziej poetycki kolor lub „życie”. Ci, którzy krytykują literaturę lub inną sztukę, często mówią o „ożywianiu” czegoś. Poeci używają metonimii, aby osiągnąć ten cel, opisując proste przedmioty lub pojęcia w bardziej kreatywny sposób.