Jaka jest rola kierownika finansowego?

Rolą menedżera finansowego jest osiąganie zysków dla inwestorów, które są równe lub lepsze niż jakakolwiek inna inwestycja na szerszych rynkach finansowych. Menedżer finansowy łączy aktywa wielu różnych inwestorów w jeden instrument inwestycyjny lub fundusz. Środki te są następnie inwestowane na rynkach finansowych zgodnie ze strategią, a inwestorzy płacą wysokie opłaty za przewidywane zyski. Rolą menedżera finansowego jest spełnienie tych oczekiwań lub posiadanie bardzo dobrych powodów, aby tego nie robić.

Inwestorzy wybierają menedżera finansowego, ponieważ styl, wyniki historyczne i potencjał odpowiadają konkretnym potrzebom. Fundusz powierniczy jest jednym z rodzajów wehikułu inwestycyjnego, a zarządzający nim zarządzający musi inwestować tak, aby zyski albo pokrywały się, albo przekraczały szersze rynki finansowe. Fundusze hedgingowe w podobny sposób łączą aktywa wielu inwestorów w jeden fundusz, ale są opłacane, aby osiągać wyniki, które stale przewyższają pozostałe rynki finansowe.

Wehikuł inwestycyjny, taki jak fundusz powierniczy lub fundusz hedgingowy, ma na celu realizację określonej strategii przy tworzeniu funduszu. Rolą menedżera finansowego jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych zgodnych z tą strategią. Jeśli fundusz odbiega od swojej pierwotnej konstrukcji pod względem kupowanych i sprzedawanych rodzajów papierów wartościowych, inwestorzy prawdopodobnie to dostrzegą i mogą zdecydować się na wycofanie aktywów, ponieważ zmiana strategii nie odpowiada już ich potrzebom.

W zależności od rodzaju firmy inwestycyjnej rola zarządzającego finansami będzie różna, jeśli chodzi o opłaty i wydatki. Typowa struktura opłat dla zarządzającego funduszem hedgingowym obejmuje na przykład dwuprocentową opłatę za zarządzanie i 20-procentową opłatę za wyniki. Jeśli jednak fundusz hedgingowy nie wygeneruje zysków dla klientów, opłata za wyniki może zostać zniesiona. Rolą menedżera finansowego jest przywrócenie wehikułu inwestycyjnego do generowania zysków, a następnie opłaty za wyniki mogą zostać naliczone ponownie, gdy fundusz hedgingowy odzyska wszelkie straty, które kosztowały inwestorów. Opłaty funduszu inwestycyjnego są powiązane z wartością aktywów zarządzanych w imieniu inwestorów.

Fundusze hedgingowe zwykle wymagają od inwestorów dużej minimalnej inwestycji. Fundusze powiernicze mogą mieć minimalny wymóg, ale kwota ta prawdopodobnie będzie niższa niż wymogi funduszy hedgingowych. Rolą menedżera finansowego jest jasne określenie opłat, wydatków i minimum inwestycyjnego inwestorom i potencjalnym inwestorom. Fundusze powiernicze mają bardziej rygorystyczne wytyczne regulacyjne niż fundusze hedgingowe, a te szczegóły finansowe mogą być zawarte w prospekcie emisyjnym, publicznym zgłoszeniu dostępnym dla inwestorów.