Jaka jest różnica między temazepamem a diazepamem?

Temazepam i diazepam są farmaceutycznymi związkami leczniczymi, które mają podobną strukturę chemiczną i klasyfikację, ale różnią się przede wszystkim tym, jakie stany leczą i jak wchodzą w interakcje z innymi lekami. W niektórych przypadkach skutki uboczne mogą być różne, szczególnie w przypadku ciąży i nienarodzonych dzieci. W większości przypadków ludzie używają temazepamu do leczenia bezsenności i fizycznych zaburzeń snu, podczas gdy diazepam jest częściej stosowany w stanach lękowych i innych głębiej zakorzenionych problemach psychologicznych. Oba są uważane za benzodiazepiny i czasami mogą być stosowane zamiennie z akceptowalnymi wynikami. Ich specyfikacje są jednak na tyle różne, że ludziom zwykle najlepiej służy przyjmowanie leków najściślej powiązanych z ich konkretnym stanem.

Skąd oni pochodzą

Oba leki to benzodiazepiny, co oznacza, że ​​pochodzą z tej samej rodziny leków syntetyzowanych z chemicznego benzenu i diazepenu. Wszyscy członkowie tej rodziny są lekami psychoaktywnymi o szerokim spektrum działania, które mogą obejmować rozluźnienie mięśni, uspokojenie polekowe, działanie przeciwdrgawkowe i przeciwlękowe. Ponadto bezsenność, drgawki i skurcze mięśni są czasami leczone tego typu lekami i są często stosowane w leczeniu odstawienia alkoholu. W różnych stężeniach mogą być stosowane jako przedoperacyjne środki uspokajające do drobnych zabiegów medycznych, a także do zabiegów stomatologicznych.

W pewnym stopniu zarówno temazepam, jak i diazepam mają te cechy. Oba są uważane za wysoce skuteczne i bezpieczne do krótkotrwałego stosowania, ale największą różnicą jest to, co jest najskuteczniejsze w leczeniu. Leki są produkowane w nieco inny sposób, w wyniku czego mogą i mają tendencję do wchodzenia w interakcje z różnymi częściami chemii mózgu danej osoby.

Warunki traktowane

Temazepam jest przepisywany głównie pacjentom cierpiącym na bezsenność. Oznacza to, że zwykle można go bezpiecznie zażyć tylko tuż przed dłuższym okresem snu. W wielu przypadkach będzie również służyć jako środek zwiotczający mięśnie, który może pomóc ludziom zasnąć i pozostać zmęczonym. Jest znany jako środek nasenny, co oznacza, że ​​może usypiać ludzi, ale może również zakłócać ich rytm snu.

Z drugiej strony diazepam może pomóc ludziom się zrelaksować, co może powodować sen – ale zwykle nie jest przepisywany w tym celu. Jest zwykle uważany za lek przeciwlękowy i może być przyjmowany przez ludzi w celu kontrolowania szeregu różnych zaburzeń nastroju związanych ze stresem i społecznych. W mniej skoncentrowanych dawkach może pomóc złagodzić skurcze mięśni, stan znany jako „zespół niespokojnych nóg”; może być również stosowany w leczeniu schorzenia ucha wewnętrznego zwanego chorobą Meniere’a.

Interakcje leków

Inną z najważniejszych różnic między tymi lekami jest liczba i różnorodność leków, z którymi każdy z nich wchodzi w interakcje. Wykazano, że temazepam wchodzi w interakcje z kilkoma rodzajami leków przeciwgrzybiczych, na przykład, a także z niewielką liczbą leków przeciwdepresyjnych. Z drugiej strony diazepam może wchodzić w interakcje ze znacznie szerszą gamą leków, w tym z większością innych leków przeciwlękowych, większością środków uspokajających i wieloma środkami przeciwbólowymi, zarówno na receptę, jak i bez recepty. Eksperci ds. zdrowia zwykle nie zalecają pacjentom przyjmowania któregokolwiek leku z alkoholem, ponieważ alkohol może nasilać skutki i może stwarzać niebezpieczną sytuację zdrowotną. Podczas przyjmowania jakichkolwiek leków ważne jest, aby pacjenci rozumieli możliwe rodzaje interakcji między lekami, ponieważ mogą one zwiększać lub zmniejszać skuteczność leków, a także potencjalnie nasilać ich działania niepożądane
Skutki uboczne
Wiadomo, że benzodiazepiny mają potencjalnie poważny wpływ na nienarodzone dzieci, ale temazepam i diazepam nie zawsze powodują te same objawy. W przypadku temazepamu dowody sugerują, że przyjmowanie tego leku w czasie ciąży może zwiększać ryzyko wad wrodzonych, chociaż zgłoszono tylko niewielką liczbę przypadków. Stosowanie diazepamu w czasie ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze ciąży, może powodować trudności w oddychaniu u noworodków i w większości przypadków podaje się go tylko po dokładnej analizie ryzyka dla matki i nienarodzonego dziecka.

Oba leki są również powszechnie uważane za uzależniające. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do uzależnienia fizycznego i szkodliwych skutków psychologicznych. Przez większość czasu lekarze i inni pracownicy służby zdrowia przepisują te i pokrewne leki tylko w ograniczonych ilościach, zwykle wystarczających do leczenia choroby w najbliższej przyszłości. Pacjenci często muszą umawiać się na regularne wizyty kontrolne i zazwyczaj będą otrzymywać recepty tylko tak długo, jak długo leki będą niezbędne z medycznego punktu widzenia.