Jakie czynniki wpływają na dawkowanie Keflex®?

Na przepisaną dawkę Keflex® może wpływać wiele czynników. Głównymi czynnikami są organizm bakteryjny lub infekcja kliniczna, która jest leczona, nasilenie infekcji oraz wielkość pacjenta w przypadku dzieci. Keflex® to antybiotyk, który zawiera substancję czynną cefaleksynę i według producenta może być znany pod różnymi nazwami handlowymi w różnych krajach.

Dawkowanie Keflex® i czas trwania terapii zostaną ustalone przez lekarza po zbadaniu i postawieniu diagnozy pacjenta. Keflex® może być przepisywany w leczeniu wielu infekcji bakteryjnych, w tym niektórych chorób przenoszonych drogą płciową, infekcji dróg oddechowych, infekcji ucha, infekcji dróg moczowych oraz infekcji kości i skóry. Lek działa przeciwko szerokiemu spektrum bakterii, w tym wielu organizmom gronkowcowym i paciorkowcowym.

Cefaleksyna, aktywny składnik preparatu Keflex®, należy do klasy antybiotyków zwanych cefalosporynami i jest lekiem pierwszej generacji. Ich mechanizm działania jest podobny do penicylin. Działają poprzez ingerencję w wiązania ścian komórkowych bakterii, zabijając je w ten sposób. Niektóre organizmy bakteryjne wykazują oporność na cefaleksynę, dlatego lekarz przepisujący może przeprowadzić posiew w celu określenia wrażliwości przed wyborem właściwego antybiotyku.

Chociaż zawsze przyjmowany doustnie, dawka Keflex® może się różnić, podobnie jak czas trwania terapii. Lek podaje się zwykle w dawkach od 1 do 2 g dziennie i można go przyjmować w dwóch do czterech podzielonych dawkach dziennie. W przypadku dzieci dawkowanie Keflex® ustala się na podstawie wagi. Pacjenci z obniżoną czynnością nerek mogą również mieć zmniejszoną dawkę Keflex®.

Jak w przypadku każdego leku, Keflex® może być przeciwwskazany u osób z pewnymi schorzeniami klinicznymi lub alergią w wywiadzie. Pacjenci uczuleni na penicyliny nie powinni stosować Keflex®. Wszelkie inne schorzenia lub alergie należy omówić z lekarzem prowadzącym. Należy również ujawnić ciążę, pożądaną ciążę i laktację.

Keflex® może również wchodzić w interakcje z innymi lekami. Wszelkie inne leki, w tym leki dostępne bez recepty, leki homeopatyczne i naturalne, należy zgłosić lekarzowi. Mogą wystąpić działania niepożądane, w tym żołądkowo-jelitowe skutki uboczne i ból głowy. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy je omówić z lekarzem.
Należy zawsze przyjmować przepisaną dawkę Keflex®. Leku nie należy odstawiać przed zakończeniem pełnego kursu. Zatrzymanie leku przed ukończeniem kursu może przyczynić się do rozwoju oporności bakterii. Jak każdy lek, Keflex® należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.